Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 56281
(111)  Trademark Number  167409 
(151)  Registration Date  04.10.1989 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  17.05.2019 
(210)  Application Number  56281 
(220)  Application Date  17.05.1989 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  06 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Bochník surového železa (ingotík), železná huba, liatina (sivá liatina), zváracia oceľ, oceľ, železné plechy, železné drôty, zliatiny na báze kremíkovej, zliatiny na báze niklovej, zliatiny na báze mangánovej, oceľové potrubia, železné potrubia, liatinové potrubia, potrubia z nehrdzavejúcej ocele, medené potrubia, kovové zliatiny na báze titánu, kovové zliatiny na báze hliníka, biele plechy (pocínované biele plechy), kovové prúty na zváranie a spájkovanie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.16 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  POSCO Holdings Inc.; 440, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 06194; KR 
(740)  Attorney(s)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.05.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.03.2003 3/2003 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 05.12.2008 12/2008 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2019 5/2019 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 10.11.2022 21/2022 TC3M
 
POZ 56281
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.06.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2008 4 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.02.2019 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 56281
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o obnovu 05.03.1999 Type Delivered
pokyn na obnovu zápisu 25.03.1999 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 17.06.1999 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2002 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2002 Type Payment
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 13.12.2002 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.09.2008 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.09.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2008 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2019 Type Payment
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.03.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 11.04.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.10.2022 Type Sent document
POZ 56281
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.01.2003 POSCO Pohang Iron and Steel Co., Ltd.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.10.2022 POSCO Holdings Inc. POSCO
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku