Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5627-2011
(111)  Trademark Number  234840 
(151)  Registration Date  12.06.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.09.2021 
(210)  Application Number  5627-2011 
(220)  Application Date  30.09.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.03.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.08.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  42 
(511)  List of Classified Goods and Services  42 - Tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov) s informáciami v oblasti počítačov, počítačového softvéru, on-line služieb, pokročilých technológií, informačných technológií a informačných služieb. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PC WORLD 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  International Data Group, Inc.; 140 Kendrick Street, Building B, Needham, MA 02494; US 
(740)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.09.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 03/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 08/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.10.2021 20/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 5627-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5627-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.09.2011 Type Delivered
1a Plná moc 30.09.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.10.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 02.12.2011 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 17.01.2012 Type Sent document
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.03.2012 Type Delivered
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.05.2012 Type Delivered
7 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.05.2012 Type Payment
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.07.2012 Type Delivered
9 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2012 Type Payment
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.09.2012 Type Delivered
11 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.09.2012 Type Payment
12 Odpoveď na správu úradu 20.11.2012 Type Delivered
13 pokyn na zverejnenie POZ 14.01.2013 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Type Sent document
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.02.2021 Type Delivered
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.09.2021 Type Delivered
16a Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.09.2021 Type Delivered
16b Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.09.2021 Type Delivered
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.09.2021 Type Delivered
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.09.2021 Type Payment
19 Žiadosť o opravu 08.10.2021 Type Delivered
19a Plná moc 08.10.2021 Type Delivered
19b Sprievodný list 08.10.2021 Type Delivered
20 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Type Sent document
21 všeobecný referátnik 14.10.2021 Type Sent document
22 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 14.10.2021 Type Delivered
23 dodatok k osvedčeniu OZ 19.10.2021 Type Sent document
POZ 5627-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2021 International Data Group, Inc. International Data Group, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2021 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku