Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5626-2009
(111)  Trademark Number  229521 
(151)  Registration Date  16.03.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5626-2009 
(220)  Application Date  25.08.2009 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.12.2010 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  35 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske služby; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zabezpečovanie predplatného novín a časopisov pre tretie osoby; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; účtovníctvo; rozmnožovanie dokumentov; pracovné agentúry; vedenie kartoték v počítači; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; online reklama na počítačovej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných priestorov; šírenie reklám; vzťahy s verejnosťou; prezentácia tovaru v komunikačných médiách na účely maloobchodu; podpora predaja pre tretie osoby; maloobchodné služby poskytované v supermarketoch alebo hypermarketoch s počítačmi, audiovizuálnymi prostriedkami, telefonickými produktmi, hudobnými nosičmi, fotografiami, tlačovinami, papiernickým tovarom, knihami, hrami, hračkami, nábytkom, osvetľovacími výrobkami, nástrojmi, náčiním, riadom a nádobami pre domácnosť alebo kuchyňu, bielizňou, tkaninami a textilnými výrobkami, železiarskym tovarom, nástrojmi, výrobkami na osobné automobily a bicykle, odevmi, obuvou, pokrývkami hlavy, batožinou, výrobkami z kože, potravinárskymi výrobkami a nápojmi, hygienickými a kozmetickými prípravkami, parafarmaceutickými prípravkami, šperkmi, hodinárskymi nástrojmi; multimediálnymi produktmi predovšetkým televíznymi zostavami (displej z tekutých kryštálov (LCD), plazmový, katódový); zariadeniami na nahrávanie a prehrávačmi, reproduktormi, prenosnými mikrofónmi, digitálnymi fotoaparátmi, rámami na fotografie, digitálnymi videokamerami, kompaktnými diskami a CD-ROM-ami, s digitálnymi videodiskami (DVD), s DVD s vysokým rozlíšením (HD DVD), Blue-ray diskami, osobnými prehrávačmi (osobné stereoprehrávače), autorádiami, meničmi, prístrojmi na konverziu, záznamníkmi, zariadeniami na napaľovanie diskov, digitálnymi klávesnicami, digitálnymi hrami, hracími konzolami, mobilnými telefónmi, bezdrôtovými telefónmi, centrálnymi jednotkami, obrazovkami, laserovými tlačiarňami, viacúčelovými tlačiarňami, InkJet tlačiarňami, pevnými diskami, USB kľúčmi, pamäťovými kartami, diskami, rádiobudíkmi, Hi-Fi systémami, gramofónmi, zosilňovačmi, prehrávačmi, tunermi, reproduktormi, systémami domáceho kina, zosilňovačmi systému domáceho kina, plazmovými obrazovkami, videoprojektormi, softvérmi, filmami, systémami globálnej navigácie (GPS), produktmi pre umelecké a kultúrne aktivity predovšetkým farbami, farbivami, lakmi, glazúrami, papierom a lepenkou (nespracovaným, polospracovaným pre papiernictvo alebo tlačiarstvo), školskými potrebami, písacími potrebami, písacími pomôckami, rysovacími potrebami, rysovacími pomôckami, vybavením pre umelcov, štetcami, písacími a kancelárskymi potrebami (s výnimkou nábytku), vyučovacími pomôckami (s výnimkou prístrojov a zariadení), modelovacími materiálmi, pečiatkovacími poduškami, šablónami, obtlačkami, knihárskym materiálom, fotografiami, lepidlami na kancelárske účely a použitie v domácnosti, obalmi z plastických materiálov (nezahrnutými v iných triedach), t. j. vreckami, vreciami, vakmi na balenie z plastických materiálov, bublinovými obalmi z plastických materiálov na balenie, páskami, blokmi, pamätníkmi, hudobnými blahoprajnými pohľadnicami, oznámeniami, stolovými prestieraniami (z papiera), prostriedkami na údržbu predovšetkým špongiami, abrazívami, mopmi, handrami na čistenie, metlami, pracími prípravkami, mydlami, viacúčelovými čistiacimi prostriedkami, detergentmi, odstraňovačmi škvŕn, prípravkami na čistenie povrchov, javelovým lúhom, dezinfekčnými prípravkami, dezodorantmi s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu, pohlcovačmi vlhkosti, voškami, leštiacimi prípravkami na nábytok a dlážku, produktmi na obnovu domácností, predovšetkým farbami, fermežami, lakmi, antikoróznymi prípravkami na ochranu a proti poškodeniu dreva, farbami, moridlami na drevo, prírodnou živicou, v nespracovanom stave, kovovými fóliami a kovovými fóliami pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, nátermi, riedidlami, zahusťovačmi do farieb, farbivami, nátermi, náplasťami, tmelmi, výrobkami na dekorácie interiérov domácností predovšetkým tkaninami a textíliami nezahrnutými v iných triedach, t. j. kúpeľňovými textíliami s výnimkou oblečenia, posteľnou bielizňou, textíliami pre domácnosť, stolovými textíliami, záclonami z textilných alebo plastových materiálov, textilnými žalúziami, textilnými tapetami, netkanými textíliami, poťahmi na nábytok, poduškami (s výnimkou vyhrievaných, elektrických a na lekárske účely), obliečkami na podušky, textilnými obliečkami na nábytok, posteľnými a stolovými pokrývkami, záclonovými tyčami a krúžkami, záclonovými háčikmi, záclonovými valcami, hákmi na vešanie záclon, záclonovými koľajnicami, kovovými záclonovými tyčami, podperami a zakončeniami nekovových tyčí, nekovovými dverovými rúčkami a nekovovými nábytkovými držadlami, čipkami a potrebami na vyšívanie, stuhami, záclonovými šnúrkami, nie z textilných materiálov, rohožkami a dverovými rohožkami, rámami, tabuľami, ceduľami, zrkadlami, umeleckými plastovými a drevenými výrobkami, dekoráciami, škatuľami, drevenými alebo plastovými skrinkami, sviečkami, svietnikmi, hrnčiarskym tovarom, vázami, nie z drahých kovov, ozdobnými črepníkmi, ozdobnými črepníkmi s výnimkou papierových, sochami a figurínami z porcelánu, terakoty alebo skla, fontánami, sušenými kvetmi na dekoráciu, svietidlami, tienidlami, objímkami na tienidlá, farbami, lakmi, farbivami, lakmi na nechty, povrchovými nátermi, výrobkami na vonkajšiu dekoráciu domácností predovšetkým terasami, doskami, dáždnikmi, hrnčiarskym tovarom, kvetináčmi, miskami na pestovanie, ozdobnými črepníkmi s výnimkou papierových, balkónovými nádobami na pestovanie, válovčekmi, sochami z kameňa, betónu a terakoty, fontánami a bazénmi, držiakmi na rastliny, svietidlami, mrežovinami, skrinkami, výrobkami pre záhradu a záhradkárčenie, predovšetkým záhradnými domčekmi, chatkami, búdkami, garážami, prístreškami pre autá, drevenými prístreškami, mrežovinami, obručami, uzatvárateľnými debnami, odkvapmi, solárnymi svietidlami pre prístrešky, svietidlami, strieškami, záhradnými ohradami, pergolami, plachtami na pergoly, skleníkmi, verandami, žliabkami na pestovanie rastlín, skleníkmi na pestovanie, ochrannými sieťkami, strešnými nadstavbami, zostavami na zastrešenie terás, závesovými zostavami na strechy terás, policami, žalúziami do skleníkov, policami na uskladnenie, drvičmi rastlín, kompostovacími strojmi, dúchadlami, motorovými plečkami a kultivátormi, reťazovými pílami, krovinorezmi a orezávačmi, štiepačkami na drevo, zachytávačmi vody, cisternami, hadicami a hadicovými navijakmi, poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesnými produktmi a semenami, neupravovanými, nepretvorenými osivami, živými rastlinami a kvetinami, rastlinstvom, kôrou (surovinou), nepíleným stavebným drevom, sušenými kvetinami na dekoráciu, herbicídami, prísadami proti peneniu, fungicídami, baktericídnymi látkami, insekticídmi, jedmi na myši, jedmi na potkany, algicídmi, prípravkami na ničenie parazitov, prírodnými a umelými hnojivami, humusom, rašelinovými hnojivami, chemickými prípravkami na zlepšenie pôdy pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, kosačkami na trávu, pulverizátormi, záhradníckymi nástrojmi, motykami, záhradnými čeľusťami, vidlami, hrablami, rýľmi, lopatami, krompáčmi, vidlami na kladenie škridlových striech, sejačkami, rozprašovačmi, prevzdušňovačmi, valcami na trávniky, lemovacími prístrojmi, ručnými kosačkami na trávu, nožnicami na živé ploty, nožnicami, prerezávacími nožnicami, záhradníckymi nožnicami, odvetvovacími nožnicami, záhradníckymi žabkami, osami, úzkymi ryčmi, rozprašovačmi prípravkov proti hmyzu (ručné náradie), hrabľami na trávu, fúrikmi, dvojkolesovými vozíkmi, záhradnými vozíkmi, zásterami, odevmi pre urob si sám a prácu v záhrade, čižmami a topánkami (nie na lekárske účely), podporami pre rastliny, záhradnými rukavicami, metlami, popolnicami, obuvákmi, klepadlami na muchy, lapačmi hmyzu, zavlažovacími nástrojmi, dýzami na zavlažovacie hadice, postrekovačmi, krhlami na polievanie, vodiacimi zariadeniami na hadice, vedrami; s produktmi na vonkajšie aktivity predovšetkým bránami, šmykľavkami, kladkami, hojdačkami, basketbalovými košmi, bazénmi, žriedlami, jacuzzi, pieskoviskami, domčekmi na hranie, gymnastickým náradím, sieťami na šplhanie, priestormi na hranie, drevenými domčekmi, trampolínami, hrami v prírode, prútenými košmi, kempingovými setmi a príslušenstvom, s malými a veľkými domácimi elektrospotrebičmi, predovšetkým chladničkami, mrazničkami, vínnymi pivnicami, umývačkami riadu, varičmi, varnými doskami, kuchynskými odsávačmi, elektrickými kuchynskými potrebami, rúrami, otočnými roštami, pekáčmi, mikrovlnnými rúrami, kávovarmi, mlynčekmi na kávu, filtračnými kávovarmi, kanvicami, multifunkčnými potravinovými procesormi, šľahačmi, mixérmi, sekáčmi, elektrickými ohrievačmi dojčenských fliaš, odstredivkami, lismi na ovocie, zariadeniami na čapovanie piva, otváračmi na konzervy, elektrickými nožmi, elektrickými miešačmi, elektrickými šľahačmi pre domácnosť, mäsovými mlynčekmi, tlakovými hrncami, parnými hrncami, horúcimi platňami a varičmi, hrncami na varenie, wokmi, fritézami, elektrickými strojčekmi na výrobu jogurtov, kovovými strojčekmi na prípravu zmrzliny a chladených nápojov, pohárikmi na čokoládu, strojčekmi na výrobu pukancov, elektrickými ražňami, elektrickými výrobníkmi ľadu, strojmi na prípravu nápojov, strojmi na krájanie potravín, zariadeniami na pečenie a krájanie chleba, zariadeniami na výrobu hrianok, vaflí, sendvičov, palaciniek, fondue, pizze, kamennými platňami na grilovanie, zariadeniami na výrobu cestovín, grilmi, drvičkami na domáce účely, šijacími strojmi, umývačkami riadu, sušičkami, naparovacími žehličkami, žehličkami, elektrickými zubnými kefkami, sušičmi na vlasy, kulmami a žehličkami na vlasy, depilačnými zariadeniami, nástrojmi na manikúru a pedikúru, elektrickými holiacimi strojčekmi, nožnicami na strihanie fúzov a vlasov, elektrickými simulátormi, masážnymi podložkami, parnými čistiacimi zariadeniami, voškami na leštenie parkiet, elektrickými strojmi na tepovanie kobercov, elektrickými a olejovými radiátormi, stolovými elektrickými ventilátormi, klimatizáciami, ohrievacími jednotkami, dúchadlami, ohrievacími panelmi, zariadeniami na čistenie vzduchu, prípravkami na starostlivosť o deti, predovšetkým čistiacimi mliekami a prípravkami na toaletné účely, mydlami, šampónmi, kozmetickými prípravkami, zásypmi na toaletné účely, parfumovanými vodami, vreckovkami napustenými pleťovou vodou, masťami proti popáleninám, kozmetickými tampónmi, vatou na kozmetické účely, potravou pre dojčatá, tabletkami na studenú sterilizáciu dojčenských fliaš, prípravkami na čistenie zubov, vatou na lekárske účely, obväzmi, mixérmi, lismi na ovocie, elektrickými zariadeniami do domácnosti, prístrojmi na váženie, teplomermi, nie na lekárske účely (kúpeľ), elektrickými monitorovacími prístrojmi, krytmi na elektrické zásuvky, ochrannými osobnými pomôckami proti poraneniu, ochrannými sieťami, trojhrannými detskými značkami, slnečnými okuliarmi, naťahovacími posteľnými plachtami, dojčenskými fľašami, cumlíkmi pre dojčatá, tvarovanými cumlíkmi, cumlíkmi na dojčenské fľaše, ventilmi dojčenských fliaš, lyžičkami a dojčenskými fľašami s dávkovačmi medikamentov, detskými odsávačkami hlienov, pupočnými pásmi, vatovými tyčinkami, teplomermi na lekárske účely, detskými hryzátkami, podložkami do kúpeľa na lekárske účely, elektrickými ohrievačmi dojčenských fliaš, nočnými lampami pre deti, sterilizátormi dojčenských fliaš, detskými kočíkmi, detskými pohodlnými a bezpečnými autosedačkami, detskými športovými kočíkmi, krytmi na detské kočíky, kočíkovými sklápacími strechami, bezpečnostnými detskými lôžkami do auta, bezpečnostnými pásmi a popruhmi na detské autosedačky a lôžka, papierovými podbradníkmi, jednorazovými plienkami a plienkovými nohavičkami z papiera alebo celulózy, detskými nosičmi na chrbát alebo hruď, látkovými šatkami na nosenie dojčiat, dáždnikmi, koženými cestovnými kuframi, kozmetickými kufríkmi (nie vybavenými), vakmi na nosenie detí, vybavenými cestovnými kufríkmi, detskými postieľkami, vysokými detskými stoličkami, detskými lôžkami, mantinelmi do detských postieľok, prútenými detskými košmi, matracmi, prebaľovacími pultmi a komodami, komodami, skrinkami, debnami (nie z kovu), debnami (nábytok), vankúšmi, ozdobnými vankúšmi, detskými postieľkami, kreslami, skladacími stoličkami, hojdacími kreslami, kreslami na kolieskach, stojanmi na šaty (nábytok), stojanmi na dojčenské fľaše, detskými chodúľkami, debnami na hračky, skladacími posteľami, cestovnými detskými postieľkami, cestovnými detskými postieľkami vo forme tašky, nekovovými košíkmi, uzatvárateľnými košíkmi, detskými rozkladacími stoličkami, vešiakmi, nekovovými zarážkami dverí, kredencmi a policami, zábranami určenými na umiestnenie na rámy dverí alebo na koniec schodiska na zamedzenie pohybu alebo na zaistenie bezpečnosti v danom priestore, detskými ohrádkami, nekovovými ochrannými prostriedkami na rohy stolov, dekoračnými predmetmi na mobilné telefóny, veternými zvonkohrami, nekovovými vešiakmi na šaty, kefami na čistenie dojčenských fliaš, toaletnými špongiami, izotermickými taškami na udržanie teploty dojčenských fliaš, tepelnoizolačnými nádobami na jedlo, detskými prenosnými vaničkami, neelektrickými ohrievačmi dojčenských fliaš, termoskami, neelektrickými drvičmi na použitie v domácnosti, nočníkmi, zubnými kefkami, čašami nie z drahých kovov, nádobami na ochranu mlieka pred vykypením, kúpeľňovými textíliami (s výnimkou odevov), posteľnými textíliami, ozdobami na postieľky, kočíky a postele, osuškami a uterákmi, posteľnými prikrývkami, moskytiérami, odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy pre dojčatá a deti, nepapierovými podbradníkmi, plastovými podbradníkmi, detskými nohavičkami, textilnými plienkami pre deti, výbavičkami pre novorodencov, županmi, hračkami do kúpeľa, vzdelávacími hrami, hracími kolotočmi nad postieľku, detskými podložkami na hranie, hrkálkami, plyšovými hračkami, pazlami, bábikami, príslušenstvom a odevmi pre bábiky, autíčkami (hračkami); výrobkami pre zvieratá, predovšetkým mydlami, šampónmi a roztokmi na hygienu zvierat, šampónmi, roztokmi a protiparazitickými obojkami pre zvieratá, dezinfekčnými prípravkami na hygienické alebo lekárske účely (nie mydlá), potravou pre zvieratá, doplnkami do krmiva pre zvieratá, nápojmi pre zvieratá, krmivom, pesticídmi, vankúšmi pre zvieratá, klietkami pre vtákov, búdami a klietkami pre zvieratá, králikárňami, klietkami pre hlodavce, kójami pre kone, vôdzkami, náhubkami, postrojmi pre zvieratá, akváriami, toaletnými nádobami pre zvieratá, pieskom do toaletných boxov a akvárií, hrebeňmi a špongiami, kefami (nie na čistenie), nádobami na kŕmenie zvierat, odevmi pre zvieratá, košíkmi na prenos zvierat, hračkami pre zvieratá a ich príslušenstvom, pascami na zvieratá; výrobkami pre domácich majstrov predovšetkým elektrickými zariadeniami ako vŕtačkami, dierovačmi, pílami, lupienkovými pílkami, brúskami, zváracími agregátmi, cementovými miešačkami, kompresormi, drvičmi, diaľkomermi, strojmi na zaskrutkovanie a odskrutkovanie, striekacími pištoľami na farby, sústruhmi na drevo, generátormi, vysávačmi na prach a vodu, cestnými zametacími strojmi, čističmi okien, vysokotlakovými a tepelnými strojmi na čistenie, pracovnými stolmi, stolovými zverákmi, skriňami, stojanmi na náradie, skladacími rebríkmi, schodiskami na mieru, rebríkmi, vonkajšími kamerami strážneho systému, bezdrôtovým digitálnym spojením videokontroly, bezdrôtovým audiospojením, súpravami na video-kontrolu, bezdrôtovými alarmami, trezormi, pokladňami, zámkami, detektormi dymu, lešeniami, zábradliami, plošinami, sušiakmi na uteráky, sprchovacími kútmi, vaňami, sprchovacími hlavicami, držiakmi na sprchovacie hlavice, zmiešavacími batériami, vaňovými zástenami, záchodovými misami, závesmi do sprchy, zmäkčovačmi vody, izolačnými materiálmi a viacvrstvovými panelmi, konopnými valcami a panelmi, tkanivami priľnavými pri zvýšenej teplote, prikrývkami, žiarovkami, uchopovacími kladkovými zverákmi, tlmičmi, prenosnými svietidlami, časovými spínačmi, slnečnými projekčnými zariadeniami a dynamami, taškami na náradie, zásuvkami počítajúcimi spotrebovanú energiu, zásuvkami pre spiaci režim k televíznym zostavám a počítačom, dynamovými svietidlami, solárnymi a fotovoltickými panelmi, svietidlami na solárnu energiu, ukazovateľmi spotreby, uchyteniami solárnych panelov, bezdrôtovými meteo- stanicami, príslušenstvom k solárnym systémom, príslušenstvom s osvetľovacím systémom, príslušenstvom na ochranu uskladnenia solárnej energie, bránami, závorami, príslušenstvom motorov vozidiel. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  LIVE POSITIVE 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CARREFOUR, S. A.; 26, Quai Michelet, 92300 Levallois-Perret; FR 
(740)  Attorney(s)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; Ul. 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  25.08.2019 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.08.2019 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2010 12/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2011 5/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 04.05.2020 5/2020 MA3M
 
POZ 5626-2009
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.10.2009 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5626-2009
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.08.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.08.2009 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.09.2009 Type Sent document
Oznámenie 01.10.2009 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.10.2009 Type Payment
výsledok rešerše 21.10.2009 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2009 Type Sent document
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2009 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.01.2010 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.01.2010 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 05.03.2010 Type Delivered
Plná moc 05.03.2010 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 05.03.2010 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.03.2010 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.08.2010 Type Sent document
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.10.2010 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 04.11.2010 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.03.2011 Type Sent document
POZ 5626-2009
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku