Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5623-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232310 
(151)  Dátum zápisu  11.05.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5623-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 25, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Tkaniny a tkaniny na použitie v odevnom priemysle; tkaniny na výrobu bielizne; textilné látky; vlnené látky; látky s imitáciou kože, posteľná bielizeň; lôžkoviny (bielizeň); obliečky na podušky; obliečky na vankúše; ozdobné obliečky na vankúše; povlaky na vankúše; obliečky; povlaky na matrace ako posteľná bielizeň; prikrývky a pokrývky na posteľ; prikrývky, spiace vaky nahrádzajúce prikrývky; deky; spodné a vrchné deky; plachty; stolové textílie; textilné podšívky; uteráky (textilné).
25 - Oblečenie, obuv, odevy, dámske a pánske odevy, župany; pyžamá; tričká; tielka; vesty; nohavice; tepláky; šatky, šály; vlnené šály; krátke nohavice; legíny; šaty; spodná bielizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; body (spodná bielizeň); saká, bundy; pulóvre; mikiny; čiapky; čiapkové šilty; čelenky (oblečenie); ponožky; pančuchy; pančuchové nohavice; podkolienky; sukne; košele; papuče; dámske a pánske športové odevy; dámska a pánska spodná bielizeň; opasky; klobúky; kabáty; krátke kabátiky; peleríny; športové tričká a dresy; športová obuv; spodničky; zástery; nočná bielizeň; športové oblečenie pre deti a dospelých, oblečenie na voľný čas; teplákové a gymnastické úbory pre deti a dospelých; nočné košele pre deti a dospelých.
40 - Dámske a pánske krajčírstvo, šitie odevov, spodnej bielizne a odevných doplnkov, strihanie látok (strihová služba), úprava odevov, textílie (úprava), textilné látky (úprava), úprava tkanín.
42 - Módne návrhárstvo, grafické dizajnérstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Lull Homewear 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lull Loungewear, s.r.o.; Hollého 651, 908 41 Šaštín -Stráže; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2012 07/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.08.2017 08/2017 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 5623-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5623-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.09.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 20.10.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.10.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 02.12.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.12.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.05.2012 Typ Odoslané
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.05.2017 Typ Platba
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.05.2017 Typ Doručené
8a Výpis z obchodného registra 25.05.2017 Typ Doručené
8b Oznámenie k poplatkom 25.05.2017 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.05.2017 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 15.06.2017 Typ Odoslané
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2017 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 24.07.2017 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.02.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.04.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 12.04.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 19.04.2021 Typ Odoslané
16 Doplnenie materiálov 19.04.2021 Typ Doručené
16a Plná moc 19.04.2021 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.04.2021 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 5623-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.07.2017 Lull Loungewear, s.r.o. Lull Homewear, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku