Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 56203
(111)  Číslo ochrannej známky  167844 
(151)  Dátum zápisu  27.07.1990 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.03.2019 
(210)  Číslo prihlášky  56203 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.03.1989 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky na liečenie akné. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  INDERM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STADA Arzneimittel AG; Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.06.2006 6/2006 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 06.07.2009 7/2009 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.05.2019 5/2019 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.05.2019 5/2019 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 56203
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2006 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2009 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2019 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 56203
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Plná moc 31.01.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.02.1995 Typ Platba
Urgencia 18.12.1996 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.1997 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.03.1997 Typ Doručené
p.na dodatok 10.03.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 09.07.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu 20.07.1998 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 14.01.1999 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.03.1999 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1999 Typ Odoslané
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.12.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2000 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 13.01.2003 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 31.03.2006 Typ Doručené
Plná moc 31.03.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.03.2009 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.03.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.03.2019 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2019 Typ Platba
všeobecný referátnik 04.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.05.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 15.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
POZ 56203
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Luitpold - Werk Chemisch - & pharmaceutische Fabrik, GmbH Co.
Luitpold Pharma GmbH
1 Prevod majiteľa 06.04.2006 Crosspharma Ltd. SANKYO PHARMA GmbH
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2019 Crosspharma Ltd. Crosspharma Ltd.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.05.2019 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
6 Prevod majiteľa 02.11.2022 STADA Arzneimittel AG Crosspharma Ltd.
7 Ukončenie zastupovania 02.11.2022 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku