Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 56203
(111)  Trademark Number  167844 
(151)  Registration Date  27.07.1990 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  29.03.2019 
(210)  Application Number  56203 
(220)  Application Date  29.03.1989 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky na liečenie akné. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  INDERM 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  STADA Arzneimittel AG; Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel; DE 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.03.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.06.2006 6/2006 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 06.07.2009 7/2009 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.05.2019 5/2019 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.05.2019 5/2019 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 56203
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2006 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2009 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2019 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2022 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 56203
S/N Item Name Date Type Document Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
Plná moc 31.01.1995 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.02.1995 Type Payment
Urgencia 18.12.1996 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.1997 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 03.03.1997 Type Delivered
p.na dodatok 10.03.1997 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 09.07.1997 Type Sent document
Žiadosť o obnovu 20.07.1998 Type Delivered
pokyn na obnovu zápisu 14.01.1999 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.03.1999 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1999 Type Sent document
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.12.1999 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2000 Type Sent document
Žiadosť o opravu 13.01.2003 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 31.03.2006 Type Delivered
Plná moc 31.03.2006 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2006 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.03.2009 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.03.2009 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2009 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.03.2019 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.03.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 26.03.2019 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2019 Type Payment
všeobecný referátnik 04.04.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.05.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 15.05.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 18.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 18.10.2022 Type Delivered
Plná moc 18.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Type Sent document
POZ 56203
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Luitpold - Werk Chemisch - & pharmaceutische Fabrik, GmbH Co.
Luitpold Pharma GmbH
1 Prevod majiteľa 06.04.2006 Crosspharma Ltd. SANKYO PHARMA GmbH
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2019 Crosspharma Ltd. Crosspharma Ltd.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.05.2019 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
6 Prevod majiteľa 02.11.2022 STADA Arzneimittel AG Crosspharma Ltd.
7 Ukončenie zastupovania 02.11.2022 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku