Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 562-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  562-2020 
(220)  Application Date  06.03.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.06.2020 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 12, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Mechanické lopatové nakladače; hydraulické nakladače; elektro-hydraulické nakladače; zdvíhacie zariadenia; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); prevody strojov; stroje na zemné práce; priemyselné roboty; riadiace mechanizmy strojov a robotov; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; odprašovacie zariadenia (čistiace stroje); šmykom riadené nakladače; mini nakladače.
12 - Hydraulické obvody do vozidiel; elektromobily; prevodovky do pozemných vozidiel; skrine na prevodovky; vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); kropiace vozidlá.
42 - Technologický výskum; inžinierska činnosť; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; vedecký výskum; technologické poradenstvo. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.01.06, 03.01.04, 03.01.24, 03.01.16, 26.11.12, 27.05.03, 29.01.01, 29.01.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, čierna, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Štubňa Boris, Ing., PhD.; Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2020 06/2020 BA3M
 
POZ 562-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 562-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.03.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 06.03.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 06.03.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 12.03.2020 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2020 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 20.04.2020 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.04.2020 Type Internal Letter
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.09.2020 Type Delivered
8a Plná moc 03.09.2020 Type Delivered
8b Príloha inde neuvedená 03.09.2020 Type Delivered
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.09.2020 Type Payment
10 výzva na doplnenie podania námietok 23.09.2020 Type Sent document
11 Odpoveď na správu úradu 08.10.2020 Type Delivered
12 rozhodnutie o prerušení konania 14.10.2020 Type Sent document
13 všeobecný referátnik 15.10.2020 Type Sent document
14 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 16.10.2020 Type Sent document
15 Vyjadrenie k námietkam 29.10.2020 Type Delivered
16 všeobecný referátnik 02.11.2020 Type Sent document
17 Podanie inde neuvedené 10.12.2020 Type Delivered
17a Príloha inde neuvedená 10.12.2020 Type Delivered
18 všeobecný referátnik 15.01.2021 Type Sent document
19 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 18.01.2021 Type Sent document
20 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2021 Type Delivered
21 všeobecný referátnik 15.02.2021 Type Sent document
22 Vyjadrenie k námietkam 03.03.2021 Type Delivered
23 všeobecný referátnik 08.03.2021 Type Sent document
24 Vyjadrenie k námietkam 18.03.2021 Type Delivered
24a Príloha inde neuvedená 18.03.2021 Type Delivered
25 Vyjadrenie k námietkam 31.03.2021 Type Delivered
26 všeobecný referátnik 06.04.2021 Type Sent document
27 Vyjadrenie k námietkam 07.04.2021 Type Delivered
27a Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Type Delivered
28 Vyjadrenie k námietkam 04.05.2021 Type Delivered
28a Príloha inde neuvedená 04.05.2021 Type Delivered
POZ 562-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku