Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 555-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  555-2021 
(220)  Application Date  26.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  28.04.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.13.01, 26.01.05, 26.01.20, 27.05.24, 24.17.02, 29.01.13 
(540) Trademark