Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5492-2012
(111)  Trademark Number  234076 
(151)  Registration Date  15.01.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5492-2012 
(220)  Application Date  23.07.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2012 
(450)  Publication of Registration Date  01.03.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  36 
(511)  List of Classified Goods and Services  36 - Vykonávanie činností v oblasti stavebného sporenia, prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov, poskytovanie úverov stavebným sporiteľom, vykonávanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením, poskytovanie poradenských služieb súvisiacich so stavebným sporením; sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva súvisiaca so stavebným sporením, poskytovanie záruk za stavebné, hypotekárne alebo komunálne úvery, poskytovanie informácií v oblasti stavebného sporenia a hypotekárnych úverov; poskytovanie hypoték; bankovníctvo, bankové informácie; služby v oblasti finančníctva, finančné riadenie, finančné analýzy, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby, finančné oceňovanie; zúčtovacie banky vykonávajúce bezhotovostné operácie; platobný styk a zúčtovanie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, kapitálové investície; služby poisťovní, konzultačné, poradenské a informačné služby v oblasti poisťovníctva; sprostredkovanie poistenia; oceňovanie a odhady nehnuteľností. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ČSOB Majster MAXI 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.; Radlinského 10, 813 23 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Miroslav Budaj, advokát; Miletičova 71, 821 09 Bratislava 2; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.07.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
 
POZ 5492-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5492-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2012 Type Delivered
1a Plná moc 23.07.2012 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2012 Type Payment
3 výsledok rešerše 09.08.2012 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2012 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Type Sent document
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.11.2021 Type Delivered
POZ 5492-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku