Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5489-2005
(111)  Trademark Number  213695 
(151)  Registration Date  10.04.2006 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.04.2015 
(210)  Application Number  5489-2005 
(220)  Application Date  06.04.2005 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.01.2006 
(450)  Publication of Registration Date  07.07.2006 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Periodické a neperiodické publikácie, reklamné tlačoviny, letáky, lósy, tikety, plagáty, kalendáre.
35 - Reklamná činnosť, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier, organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu, organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám, tvorba televíznych programov, organizovanie zábavných súťaží. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  04.05.03, 26.04.22, 26.04.24, 26.04.14 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, modrá, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.04.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.01.2006 01/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.07.2006 07/2006 FH3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 05.05.2015 05/2015 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 5489-2005
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5489-2005
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.04.2005 Type Delivered
1a Plná moc 06.04.2005 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2005 Type Payment
3 výsledok rešerše 26.10.2005 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 14.11.2005 Type Internal Letter
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 Type Payment
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2005 Type Delivered
6a Plná moc 28.12.2005 Type Delivered
7 zápis zmeny mena do registra 12.01.2006 Type Sent document
8 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 10.04.2006 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.04.2006 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
10a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
10b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
11 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.02.2015 Type Delivered
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.02.2015 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
16a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
18a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
18c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
18e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 5489-2005
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.01.2006 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku