Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 54747
(111)  Číslo ochrannej známky  166485 
(151)  Dátum zápisu  03.02.1987 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.07.2016 
(210)  Číslo prihlášky  54747 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.07.1986 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Tkaniny, prikrývky, najmä posteľné a stolové, textílie a textilné výrobky neobsiahnuté v iných triedach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PROBAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ENERGY SOLUTIONS (US) LLC; 504 Carnegie Center, Princeton, NJ 08540; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka; Přístavní 24, 170 00 Praha; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.09.2006 9/2006 TC3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.09.2006 9/2006 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 07.09.2006 9/2006 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2009 5/2009 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2009 5/2009 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.09.2016 9/2016 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 05.09.2016 9/2016 ND3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 14.09.2022 17/2022 TC3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2022 23/2022 PC3M
 
POZ 54747
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.07.2006 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2009 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2009 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2016 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.07.2016 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 54747
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o obnovu 18.07.1996 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 28.01.1997 Typ Odoslané
pokyn na obnovu zápisu 09.05.1997 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.11.1997 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.11.1997 Typ Platba
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 28.01.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 30.04.1998 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 30.06.2006 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 30.06.2006 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.06.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2006 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2006 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.07.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.08.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.01.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 20.01.2009 Typ Doručené
Plná moc 20.01.2009 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.01.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.01.2009 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.01.2009 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.01.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 23.04.2009 Typ Doručené
Dodatok k osvedčeniu CZ 23.04.2009 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 29.04.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.07.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.07.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2016 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.07.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.07.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 03.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 03.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 03.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 27.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 27.10.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 15.11.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 15.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 15.11.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2022 Typ Odoslané
POZ 54747
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Albright and Wilson Limited
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.07.2006 RHODIA CONSUMER SPECIALTIES LIMITED ALBRIGHT & WILSON UK LIMITED
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.07.2006 RHODIA UK LIMITED RHODIA CONSUMER SPECIALTIES LIMITED
3 Prevod majiteľa 23.03.2009 Rhodia Recherches et Technologies RHODIA UK LIMITED
4 Prevod majiteľa 23.03.2009 RHODIA OPERATIONS Rhodia Recherches et Technologies
5 Zápis alebo zmena zástupcu 23.03.2009 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.07.2016 RHODIA OPERATIONS RHODIA OPERATIONS
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.08.2022 RHODIA OPERATIONS RHODIA OPERATIONS
9 Zápis alebo zmena zástupcu 24.08.2022 Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
10 Prevod majiteľa 23.11.2022 ENERGY SOLUTIONS (US) LLC RHODIA OPERATIONS
11 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2022 Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku