Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 54747
(111)  Trademark Number  166485 
(151)  Registration Date  03.02.1987 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  29.07.2016 
(210)  Application Number  54747 
(220)  Application Date  29.07.1986 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  24 
(511)  List of Classified Goods and Services  24 - Tkaniny, prikrývky, najmä posteľné a stolové, textílie a textilné výrobky neobsiahnuté v iných triedach. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PROBAN 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ENERGY SOLUTIONS (US) LLC; 504 Carnegie Center, Princeton, NJ 08540; US 
(740)  Attorney(s)  Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka; Přístavní 24, 170 00 Praha; CZ 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.07.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.09.2006 9/2006 TC3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.09.2006 9/2006 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 07.09.2006 9/2006 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2009 5/2009 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2009 5/2009 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.09.2016 9/2016 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 05.09.2016 9/2016 ND3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 14.09.2022 17/2022 TC3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2022 23/2022 PC3M
 
POZ 54747
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.07.2006 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2009 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2009 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2016 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.07.2016 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.10.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 54747
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o obnovu 18.07.1996 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 28.01.1997 Type Sent document
pokyn na obnovu zápisu 09.05.1997 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.11.1997 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.11.1997 Type Payment
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 28.01.1998 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1998 Type Sent document
Žiadosť o opravu 30.04.1998 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.1998 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 30.06.2006 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 30.06.2006 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.06.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2006 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2006 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.07.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 03.08.2006 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.01.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 20.01.2009 Type Delivered
Plná moc 20.01.2009 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.01.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 20.01.2009 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.01.2009 Type Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.01.2009 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2009 Type Sent document
Žiadosť o opravu 23.04.2009 Type Delivered
Dodatok k osvedčeniu CZ 23.04.2009 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 29.04.2009 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.07.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.07.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2016 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.07.2016 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.07.2022 Type Delivered
Plná moc 28.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.07.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.07.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.07.2022 Type Delivered
Plná moc 28.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.07.2022 Type Delivered
Sprievodný list 28.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 29.07.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 03.10.2022 Type Delivered
Plná moc 03.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 03.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 03.10.2022 Type Delivered
Plná moc 03.10.2022 Type Delivered
Plná moc 03.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 03.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 27.10.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 27.10.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 02.11.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 15.11.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 15.11.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 15.11.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2022 Type Sent document
POZ 54747
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Albright and Wilson Limited
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.07.2006 RHODIA CONSUMER SPECIALTIES LIMITED ALBRIGHT & WILSON UK LIMITED
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.07.2006 RHODIA UK LIMITED RHODIA CONSUMER SPECIALTIES LIMITED
3 Prevod majiteľa 23.03.2009 Rhodia Recherches et Technologies RHODIA UK LIMITED
4 Prevod majiteľa 23.03.2009 RHODIA OPERATIONS Rhodia Recherches et Technologies
5 Zápis alebo zmena zástupcu 23.03.2009 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.07.2016 RHODIA OPERATIONS RHODIA OPERATIONS
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.08.2022 RHODIA OPERATIONS RHODIA OPERATIONS
9 Zápis alebo zmena zástupcu 24.08.2022 Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
10 Prevod majiteľa 23.11.2022 ENERGY SOLUTIONS (US) LLC RHODIA OPERATIONS
11 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2022 Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku