Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5469-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  245389 
(151)  Dátum zápisu  19.07.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5469-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.11.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 12, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Automatické zavlažovacie zariadenia; výhrevné akumulátory; acetylénové horáky; acetylénové generátory; acetylénové svetlomety; dymníky; osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov; teplovzdušné rúry; zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; medziprehrievače vzduchu; ohrievače vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; prístroje na teplovzdušný kúpeľ; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače; žiarovky; elektrické žiarovky; oblúkové lampy; elektrické lampy; konštrukcie pecí; chladiarne; svetlá na dopravné prostriedky; elektrické tlakové hrnce; zariadenia do automobilov proti oslneniu (súčasti svietidiel); automobilové reflektory; chladiace prvky do pecí; vane; vane na sedacie kúpele; prenosné kabíny na parné kúpele; inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (bojlery); kúpeľňové armatúry; lampy; lampáše; objímky na svietidlá; žeraviace kahany; lampové horáky; svietidlá na bicykle; bidety; bojlery (nie časti strojov); pece; hydranty; radiátorové uzávery; elektrické vreckové baterky; ohrievače vody; rúry na pečenie; dýzy; zariadenie na otáčanie ražňom; ražne; laboratórne horáky; vyžarovacie komíny (ropný priemysel); horáky; baktericídne horáky; kotly na pranie; prenosné záchody; ventilátory (klimatizácia); zariadenia na praženie kávy; vykurovacie telesá; kohútiky a kohúty na potrubia; regenerátory tepla; šamotové obloženia pecí; žiarovky do smeroviek na vozidlá; uhlík do oblúkových lámp; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; nakladače do pecí; preplachovacie kontajnery; zariadenia na teplovodné kúrenie; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; klimatizačné zariadenia do vozidiel; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; vykurovacie telesá do automobilov; elektrické vykurovacie telesá; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; vyhrievacie železá do žehličiek; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; elektricky vyhrievané nánožníky; ohrievače tanierov; ponorné ohrievače; cylindre; lampové cylindre; komínové rúry, dymovody; komínové dúchadlá, ventilátory; sušiče na vlasy; vodovodné zariadenia; sušičky (prístroje); klimatizačné prístroje; ohrievače lepidla, gleja; destilačné kolóny; šetriče paliva; potrubia (časti sanitnej inštalácie); vodovody; toalety (WC); mraziace zariadenia, mrazničky; elektrické kuchynské potreby na prípravu jedál; sporáky; varné prístroje a zariadenia; svetlá na motocykle; elektrické osvetľovacie výbojky; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; dávkovače dezinfekčných prípravkov na toalety; zariadenia na dezinfikovanie; odsoľovacie zariadenia; zariadenia na sušenie; difuzéry svetla; zariadenia na chladenie nápojov; destilačné prístroje; sprchy; objímky na elektrické svetlá; zariadenia na úpravu vody; zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na chladenie vody; fontány; tlakové zásobníky vody; sterilizátory vody; výmenníky tepla; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lustre; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; stropné svetlá; elektrické radiátory; prístroje na čistenie plyn; ohrievače; zariadenia na sušenie krmiva; odparovače; kachle; vlákna do elektrických lámp; filtre na pitnú vodu; fakle; prenosné vyhne; pece a piecky okrem laboratórnych; tvarované obloženia pecí; rošty do pecí; kozuby; pecové popolníky; chladiace zariadenia a stroje; chladiace komory; chladiace nádoby; lampy na kučeravenie vlasov; pražiče na ovocie; práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); plynové horáky; plynové bojlery; plynové lampy; parné kotly (nie časti strojov); lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); stroje a zariadenia na výrobu ľadu; chladiace boxy; lampové banky; stolné variče; hriankovače; grily (prístroje na pečenie); spaľovacie pece; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; ozdobné fontány; laboratórne lampy; zariadenia na chladenie mlieka; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); olejové lampy; UV-lampy nie na lekárske použitie; bezpečnostné lampy; svetelné reflektory; lampióny; reťaze farebných žiaroviek; umývadlá; chladiace zariadenia na kvapaliny; žiarivky; horečnaté vlákna na svietenie; stroje na praženie sladu; banské lampy; zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; regulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; kyslíkovo-vodíkové horáky; radiátory (na kúrenie); olejové horáky; reflektory na vozidlá; vyhrievacie platne (variče); baterky (svietidlá); polymerizačné zariadenia; kuchynské sporáky; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; destilačné veže; chladiace zariadenia a stroje; variče; teplovodné vykurovacie prístroje; reflektory vozidiel; chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a zariadenia; dymové klapky (vykurovanie); príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia; kohútiky; vodovodné podložky, krúžky; pekáč, otočný rošt; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; sušiče na ruky do umyvární; špirály (časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení); ventilátory (časti vetracích zariadení); sterilizátory; zariadenia na chladenie tabaku; pražiace stroje na tabak; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; pražiace stroje; automatické dopravníky na prepravu popola; zariadenia na výrobu pary; vetracie zariadenia; klimatizačné zariadenia do automobilov; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; tienidlá na lampy; objímky na tienidlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na vodu; parné akumulátory; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; dymníky do laboratórií; sterilizátory vzduchu; destilačné prístroje; liehové horáky, kahany; benzínové horáky ; zariadenia do vozidiel proti oslneniu (výstroj lámp); ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; držiaky plynových horákov; zariadenia na zásobovanie vodou; jadrové reaktory; články do atómových reaktorov; elektrické nízkotlakové autoklávy; žiarovky do automobilových smeroviek; svetlá na automobily; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické formy na pečenie oblátok; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; pouličné lampy; kotlové rúry vykurovacích kotlov; rošty na opekanie mäsa; fritézy elektrické; kozuby (domové); tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; solárne pece; soláriá (prístroje); splachovacie zariadenia, splachovače; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; chladničky; prostriedky na odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie); zariadenia na prívod vody; prístroje na čistenie olejov; inhalačné prístroje nie na lekárske použitie; podstavce násypníkov pecí; vreckové ohrievače; kúpeľové vane; chromatografické prístroje (na priemyselné použitie); výhrevné žeraviace vlákna; plynové kondenzátory (nie časti strojov); elektrické ohrievacie podušky nie na lekárske použitie; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; drezy; tvárové naparovacie prístroje (sauna); pisoáre; ohrievacie fľaše; elektrické kanvice; posteľné ohrievače; elektrické vyhrievacie prikrývky nie na lekárske použitie; ohrievacie nádoby; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; ohrievače do akvárií; svietidlá do akvárií; elektricky vyhrievané koberce; zubárske vypaľovacie pece; elektrické prístroje na výrobu jogurtov; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; kuchynské odsávače; elektrické ventilátory (stolové); elektrické sušiče bielizne; mikrovlnné rúry; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; termostatické ventily (časti ústredného kúrenia); prístroje na vytváranie vĺn; prístroje na dehydratáciu potravinového odpadu; potápačské svetlomety; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; sterilizačné jednorazové vrecká; čisté komory (sanitné inštalácie); lávové kamene na grilovanie; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; mikrovlnné rúry na priemyselné použitie; zariadenia na pečenie chleba; mraziace vitríny; parné prístroje na žehlenie textílií; stroje na pečenie chleba; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); prístroje na hydromasážne kúpele; vyhrievané výkladné skrine; multifunkčné hrnce; elektrické parné hrnce; elektrické prístroje na pečenie kukuričných placiek (tortíl); prístroje na sterilizáciu kníh.
12 - Zdvíhacie vozíky; železničné spriahadlá; spriahadlá pozemných vozidiel; visuté dopravníky; letecké dopravné prostriedky; teplovzdušné balóny; duše pneumatík; náradie na opravu duší pneumatík; vzduchové pumpy (výbava automobilov); závesné tlmiče na dopravné prostriedky; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; obojživelné lietadlá; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; protišmykové reťaze; opierky hlavy na sedadlá automobilov; kropiace vozidlá; ťažné zariadenia vozidiel; autobusy; autokary; lode, člny; nákladné autá, kamióny; automobilové kapoty; automobilové reťaze; automobilové podvozky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; lietadlá; kompy; nosiče batožiny na vozidlá; riaditeľné balóny; plášte na kolesá vozidiel; ventily na automobilové pneumatiky; okolesníky železničných kolies; torzné tyče vozidiel; lodné kostry, plavidiel; lodné háky; lodné kormidlá; vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; naklonené roviny na spúšťanie člnov; lodné skrutky na člny; veslá; vyklápače (časti nákladných automobilov); kolesá na banské vozíky; bicyklové stojany (súčasti bicyklov); smerovky na bicykle; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); podvozky železničných vozňov; člnové výložníky; blatníky; dvojkolesové vozíky na vrecia; kabíny lanovej dráhy; kesóny (dopravné prostriedky); kolesá automobilov; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; automobilové obývacie prívesy (karavany); vlečné vozidlá, ťahače; kľukové skrine (časti pozemných vozidiel, okrem motorov); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; náboje kolies automobilov; bicyklové reťaze; invalidné vozíky; nákladné člny; pracovné člny; manipulačné vozíky; vozíky na hadice; lejacie vozíky; golfové vozíky (automobily); podvozky vozidiel; kormidlá; vozne lanovej dráhy; železničný vozový park; lodné komíny; pásy na pásové vozidlá; traktory; vagóny; nárazníky vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); hydraulické obvody do vozidiel; riadidlá na bicykle; lôžka do dopravných prostriedkov; lodné rebrá; plášte na bicyklové kolesá; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; bicyklové brzdy; bicyklové blatníky; ráfiky bicyklových kolies; bicyklové kľuky; bicyklové motory; náboje bicyklových kolies; bicyklové pedále; pumpy na bicyklové pneumatiky; špice na bicyklové kolesá; kolesá na bicykle; sedadlá na bicykle; motocyklové stojany (súčasti motocyklov); bicyklové zvončeky; súkolesia pozemných vozidiel; plávajúce rýpadlá; dreziny; elektrické motory do pozemných vozidiel; elektromobily; spojky pozemných vozidiel; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; padáky; pneumatikové plášte; závažia na vyváženie kolies vozidiel; kozmické dopravné prostriedky; lodné stožiare, sťažne; nápravy vozidiel; čapy náprav; stierače; chrániče odevov na bicykle; odkladacie batožinové siete na dopravné prostriedky; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; nákladné dodávkové autá; brzdy vozidiel; obruče hláv kolies; chladiarenské vozidlá; chladiarenské vagóny; motory do pozemných vozidiel; kormidlové veslá; poťahy na sedadlá automobilov; okienka (kruhové otvory); hydroplány; hydroplány (klzáky); spacie vozne; lokomotívy; hnacie motory do pozemných vozidiel; železničné vozne; stúpadlá na vozidlá; prevodovky do pozemných vozidiel; reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných vozidiel; vojenské dopravné prostriedky; reaktívne motory do pozemných vozidiel; motocykle; voľnobežky do pozemných vozidiel; vodné dopravné prostriedky; lode; lodné skrutky na lode; omnibusy; kanoistické pádla; čelné sklá vozidiel; hroty na pneumatiky; pásky na protektorovanie pneumatík; pneumatiky; pontóny; dvere na dopravné prostriedky; nosiče lyží na autá; trojkolky na rozvoz tovaru; detské kombinované kočíky; kryty na detské kombinované kočíky; striešky na detské kombinované kočíky; lodné skrutky; špice automobilových kolies; napínače na špice kolies; lyžiarske vleky; pružiny závesov do automobilov; reštauračné vozne; spätné zrkadlá; ráfy kolies automobilov; sedadlá na motocykle; bočné prívesné vozíky; sedadlá automobilov; športové autá; kolíky, rohatky; sedačkové lanovky; vidlicové držiaky vesiel; vyklápacie vozíky; vzducholode, balóny; podvozky automobilov; sane (dopravné prostriedky); električky; prístroje a zariadenia lanovej dráhy; pozemné lanovky; visuté lanovky; trojkolky; turbíny do pozemných vozidiel; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; priľnavé gumené záplaty na opravu duší; čalúnenie automobilov; mopedy; okenné tabule na okná automobilov; osobné automobily; automobily; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; vyklápacie zariadenia (časti nákladných vozňov a vagónov); jachty; letecké prístroje, stroje a zariadenia; zariadenia proti oslneniu do automobilov; automobilové pneumatiky; automobilové karosérie; nárazníky automobilov; tlmiče automobilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; klaksóny automobilov; betónové domiešavače; bicyklové duše; brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; brzdové čeľuste na vozidlá; prevodovky do pozemných vozidiel; fúriky; dvojkolesové vozíky; železničné jedálne vozne; bicyklové rámy; karosérie dopravných prostriedkov; katapultovacie kreslá (do lietadiel); autopoťahy; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové remene do pozemných vozidiel; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; smerovky na dopravné prostriedky; komíny lokomotív; volanty vozidiel; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; sanitky; galusky na bicykle; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); brzdové dielce do vozidiel; vznášadlá; uzávery palivových nádrží vozidiel; spojovacie tyče na pozemné vozidlá (nie časti motorov); sklápacie zadné steny nákladných vozidiel (časti pozemných vozidiel); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; tienidlá proti slnku do automobilov; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); koše na bicykle (nosiče batožiny); karavany (obytné prívesy); kolieska na vozíky; upratovacie vozíky; ochranné zariadenia na lode; sánky; tašky na bicykle (nosiče batožiny); nákupné vozíky; snehové skútre (snehové vozidlá); vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); kolobežky; lodné stožiare; poťahy na volanty vozidiel; spojlery na vozidlá; stierače na svetlomety; brzdové platničky na automobily; kryty na rezervné kolesá; výklopné vozíky; zapaľovače cigariet do automobilov; automobilové brzdové kotúče; tašky na bicykle; zvončeky na bicykle; obrnené vozidlá; uchytenia motorov do pozemných vozidiel; vojenské dróny; kanoe; civilné dróny; bočné spätné zrkadlá na vozidlá; sieťky proti hmyzu na detské kombinované kočíky; radiace páky vozidiel; automatické automobily (bez vodiča); skútre; skútre pre invalidov; popolníky do automobilov; motocyklové reťaze; motocyklové rámy; riadidlá na motocykle; motocyklové motory; tašky na motocykle (nosiče batožiny); plné pneumatiky na kolesá dopravných prostriedkov; detské hlboké kočíky.
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsenky; zvrchníky; kabátiky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; “valenky“ (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov ;odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; marketing; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby);sekretárske služby; vypracovávanie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; externé administratívne riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.91, 02.01.23, 26.11.12, 25.05.02, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  svetlozelená, tmavozelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GREEN - BIKE, a.s.; Ružová dolina 25, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2017 4/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.2017 9/2017 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.05.2021 9/2021 PC3M
 
POZ 5469-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2016 183,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5469-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.11.2016 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 24.11.2016 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.11.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.12.2016 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2016 Typ Platba
výsledok rešerše 03.03.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 03.03.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.09.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 31.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 31.03.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 31.03.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 31.03.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 31.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 06.04.2021 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.04.2021 Typ Odoslané
POZ 5469-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.04.2021 GREEN - BIKE, a.s. CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o.
GREEN BIKE, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku