Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5449-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5449-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.06.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  512018 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.03.2014 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 10, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá proti poteniu; kozmetické farby; čistiace toaletné mlieka; prípravky na čistenie umelých chrupov; deodoranty na ľudskú potrebu alebo pre zvieratá; depilačné prípravky; dezodoračné mydlá; dezinfekčné mydlá; gély na bielenie zubov; prípravky na holenie a po holení; antiseptický kamenec; kozmetické prípravky; soli do kúpeľa, nie na lekárske použitie; kozmetické krémy; lak na vlasy; laky na nechty; lesky na pery; mandľové mlieko na kozmetické použitie; medicinálne mydlá; umývacie prípravky na intímnu hygienu a dezodoračné prípravky; odlakovače; oleje na toaletné použitie; parfumy; pemza; pleťové vody na kozmetické použitie; prípravky proti poteniu (toaletné potreby); prípravky na čistenie zubnej protézy; rúže; suché šampóny; šampóny; šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; toaletné prípravky; obrúsky napustené pleťovými vodami; ústne vody (nie na lekárske použitie); vata na voňavkárske výrobky; vatové tyčinky na kozmetické použitie; vata na kozmetické použitie; vazelína na kozmetické použitie; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; zubné pasty.
05 - Farmaceutické prípravky na liečebné humánne alebo veterinárne použitie; absorpčné tampóny na osobnú hygienu; absorpčná vata na osobnú hygienu; alginátové výživové doplnky; alkaloidy na lekárske použitie; alkohol na farmaceutické použitie; aminokyseliny na lekárske použitie; analgetiká; anestetiká; antihelmintiká (lieky na vypudenie parazitov z tela); antibakteriálne; dezinfekčné prípravky; antibiotiká; chemické antikoncepčné prípravky; antipyretiká; antiseptiká; antidiuretiká (lieky na znižovanie tvorby moču); liečivé bahno; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; balzamy na lekárske použitie; bikarbonát sodný na farmaceutické použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; biologické prípravky na zverolekárske použitie; vizmutové prípravky na farmaceutické použitie; bronchodilatačné prípravky; brúsne prostriedky (na zuby); bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; netabakové cigarety na lekárske použitie; gáza na farmaceutické použitie; vonné soli; čapíky; čistiace roztoky na kontaktné šošovky; dezodoranty nie telové alebo pre zvieratá; detergenty na lekárske použitie; detské plienkové nohavičky; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; diagnostické prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; diétne látky upravené na lekárske použitie; diétne potraviny upravené na lekárske použitie; digestíva na farmaceutické použitie; minerálne výživové doplnky; drogy na lekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; eukalyptol na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; fenikel na lekárske použitie; fermenty na farmaceutické použitie; formaldehyd na farmaceutické použitie; fungicídy; obväzová gáza; glukózové výživové doplnky; glycerín na lekárske použitie; guajakol na farmaceutické použitie; gumiguta na lekárske použitie; prípravky proti hemoroidom; hemostatické tyčinky; hojivé hubky; hormóny na lekárske použitie; horčičné náplasti; hygienické nohavičky; hygienické obrúsky; hygienické vložky; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chinín na lekárske použitie; chirurgické obväzy; chirurgické rúška; chlóralhydrát na farmaceutické použitie; liečivé infúzie; jodidy a jód na farmaceutické použitie; jódová tinktúra; jojoba; absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov; vínny kameň na farmaceutické použitie; liekové kapsuly; karbonyl (prípravok na hubenie parazitov); kokaín; kolódium na farmaceutické použitie; liečivé korene; liečivé kúpeľové soli; kreozot (olejovitá zmes fenolických látok) na farmaceutické použitie; kurare; liečivá na kurie oká; laktóza na farmaceutické účely; zubné laky; laxatíva; lecitín na lekárske použitie; zubolekárske liečivá; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; prenosné lekárničky (plné); medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; lepidlá na umelé chrupy; tyčinky na liečbu bradavíc; leukoplasty; linimenty (tekuté masti); magnézia (oxid horečnatý) na farmaceutické použitie; masti na popáleniny od slnka; masti na farmaceutické použitie; včelia materská kašička na lekárske použitie; menštruačné tampóny; mentol; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; minerálne vody na lekárske použitie; sušené mlieko pre dojčatá; prípravky na mozole (na lekárske použitie); náplasti; diétne nápoje na lekárske použitie; protireumatické náramky; narkotiká; obklady (teplé zábaly); tlakové obväzy; octany na farmaceutické použitie; oleje na lekárske použitie; samoopaľovacie tablety; opiáty; oblátkové kapsuly na farmaceutické použitie; opodeldok; lubrikačné gély; lepiace pásky na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické použitie; pásy na prichytenie hygienických vložiek; pektín na farmaceutické použitie; peptóny na farmaceutické použitie; peroxid vodíka na lekárske použitie; detské plienky; plienky pre zvieratá chované v domácnosti; chemické prípravky na ošetrovanie plesne; vankúše (podložky) na dojčenie; výživové doplnky; preháňadlá; propolis na farmaceutické použitie; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky proti parazitom; protireumatické náramky a prstene; akaricídy (prípravky na hubenie roztočov); prípravky potlačujúce chuť na jedlo na lekárske použitie; reagenčný papier na lekárske alebo zverolekárske použitie; repelenty proti hmyzu; ricínový olej na lekárske použitie; roztoky na kontaktné šošovky; sedatíva; sirupy na farmaceutické použitie; soli do minerálnych kúpeľov; soli minerálnych vôd; steroidy; sulfónamidy (liečivá); styptiká (prípravky na zastavenie krvácania); škrob na diétne alebo farmaceutické použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); živočíšne uhlie na farmaceutické použitie; uspávacie prípravky; vata na lekárske použitie; vitamínové prípravky; výživové vlákniny; zverolekárske prípravky; žuvačky na lekárske použitie; homeopatické výrobky; zubolekárske výrobky patriace do triedy 5.
10 - Lekárske prístroje; nástroje a pomôcky; aerosólové dávkovače na lekárske použitie; anestéziologické masky; anestéziologické prístroje; antikoncepčné prostriedky (nechemické); ortopedické bandáže; bandáže (suspenzory); lekárske banky; barly pre telesne postihnutých; dávkovače piluliek; defibrilátory; diagnostické prístroje na lekárske použitie; chirurgické dlahy; drenáže na lekárske účely; cumle na detské fľaše; elastické pančuchy na chirurgické použitie; elektrokardiogramy; hematometre; chirurgické prístroje a nástroje; chirurgické nite; svorky a ihly; chrániče sluchu; inhalátory; injekčné striekačky na lekárske použitie; irigátory na lekárske použitie; kanyly; kvapkadlá na lekárske použitie; katétre; kondómy; prezervatívy; prietržové pásy; fľaše pre dojčatá; masážne prístroje; misky na lekárske použitie; nádobky na podávanie liekov; nádoby na moč; elastické obväzy; odsávače materského mlieka; ochranné podušky proti preležaninám; ortopedické pomôcky a obuv; pesary; elektricky vyhrievané vankúše na lekárske použitie; plachty pre inkontinentných pacientov; prístroje na meranie pulzu; pančuchy na kŕčové žily; resuscitačné prístroje; rukavice na lekárske použitie; škrabky na čistenie jazyka; tehotenské pásy; teplomery na lekárske použitie; krvné tlakomery; zátky do uší; ohrievacie vankúšiky prvej pomoci.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s britvami, strojčekmi na strihanie, nožničkami a klieštikmi na nechty a pedikúru, žiletkami a tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5 a 10 tohto zoznamu, s tovarmi patriacimi do triedy 8 – britvy, strojčeky na strihanie, nožničky a klieštiky na nechty a pedikúru, žiletky a s tovarmi patriacimi do triedy 16; reklamné služby; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky; prospekty; tlačoviny; vzorky); zásielkové reklamné služby; vydávanie reklamných textov; rozhlasová a televízna reklama; subdodávateľské služby (obchodná pomoc). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EQUILIBRIA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. Max Pharma Limited; King Street 1, London EC2V BAU; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2015 7/2015 BA3M
2 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 02.11.2016 11/2016 FB3M
 
POZ 5449-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2014 183,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.03.2015 20,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 01.10.2015 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5449-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 26.06.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.06.2014 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.07.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 24.11.2014 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.11.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.01.2015 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.01.2015 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.03.2015 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.04.2015 Typ Platba
Plná moc 10.04.2015 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 13.05.2015 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 05.10.2015 Typ Platba
Plná moc 07.10.2015 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 26.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.12.2015 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.12.2015 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 23.03.2016 Typ Odoslané
POZ 5449-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku