Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 542-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233888 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.03.2022 
(210)  Číslo prihlášky  542-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 36, 39, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Bieliace krémy na pokožku, čistiace prípravky, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, esenciálne oleje, esencie, éterické oleje, kozmetické prípravky, kozmetické krémy, kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, medicinálne mydlá, mydlá, oleje na kozmetické a toaletné účely, toaletné vody, pleťové vody, šampóny, toaletné prípravky.
05 - Liečivé čaje, medicinálne vína a čaje, bylinkové čaje na lekárske použitie, vitamínové, multivitamínové, multiminerálne prípravky, minerály, stopové prvky vo forme toboliek, tabliet, dražé a piluliek, prípravky posilňujúce a dietetické na liečebné účely, liečivá, drogy na lekárske účely, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, vitamíny, chemické prípravky a substancie na farmaceutické prípravky humánne, vitamíny, chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely, chemické prípravky na farmaceutické a lekárske účely, obväzy, plachty a tkaniny na lekárske účely, soli na lekárske účely, farmaceutické prípravky, liečivé prípravky do kúpeľa, terapeutické prípravky do kúpeľa, prípravky do perličkových kúpeľov, liečivé kúpeľové soli, soli do minerálnych kúpeľov, liečivá na ľudskú potrebu, teplé zábaly, protireumatické náramky, soli minerálnych vôd, minerálne soli, dietetické látky na lekárske účely, dietetické potraviny na lekárske účely, výživové doplnky, bahno na kúpele, vonné soli.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, papierové umelecké diela, darčekové a dekoratívne predmety z kartónu, z papiera alebo plastických materiálov, puzdrá na doklady.
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre a tašky, lodné kufre, diplomatické kufríky, držiaky na 1 kufre, chlebníky, plecniaky, kabelky, kabelkové rámy, kufríky na toaletné potreby (prázdne), nákupné tašky, školské tašky, tašky na náradie, plážové tašky, poľovnícke tašky, poľovnícke torby, retiazkové taštičky s výnimkou taštičiek z drahých kovov, tašky na nosenie detí, vaky pre turistov, vaky pre horolezcov, puzdrá na kľúče, peňaženky, mešteky na peniaze (peňaženky), puzdrá na navštívenky, koža zvierat, imitácia kože, jelenica s výnimkou jelenice na čistenie, semiš okrem semišu na čistenie, mastené kože, kožušinové prikrývky, kožušiny, krupóny, kožené nite a šnúrky, kožené podbradníky, kožené náplecné pásy, dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, obaly na hudobné nástroje, cestovné obaly na šaty, kožené remene a remienky, rúčky na kufre, rúčky na dáždniky, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené škatule na klobúky, vrecká z kože na balenie, vychádzkové palice.
20 - Spomienkové predmety z plastov a dreva patriace do triedy 20, sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov, stolárske umelecké výrobky, vývesné štíty z dreva alebo plastických hmôt, drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou kovových, vešiakové háčiky s výnimkou kovových, krúžky na záclony, latková debna, lavice (nábytok), pulty, lavičky (nábytok), lávky s výnimkou kovových, ležadlá (rozkladacie), nábytok, písacie stoly, podnosy s výnimkou kovových, podstavce na kvety, podstavce, kostry, stojany na počítače, posteľové kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, regály, rukoväte nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety, stoličky, servírovacie stolíky, stoly, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, vysoké stoličky pre deti, postele, nočné stolíky, komody a police, skrine šatníkové a policové (nábytok), skrinky na topánky a kufre (nábytok), nekovové nábytkové kontajnery, barové skrinky (nábytok), barové a recepčné pulty, reštauračný nábytok, hotelový nábytok, bytový nábytok, kancelársky nábytok, ležadlá a lavičky (nábytok), taburetky, toaletné stolíky.
24 - Zástavy a zástavky, najmä klubové s výnimkou papierových, spomienkové predmety z textilu nezahrnuté v iných triedach; posteľná a stolová bielizeň, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, ozdobné obliečky na vankúše, páperové prikrývky, periny, plachty, posteľné pokrývky a prikrývky, prikrývky, textilné utierky na tvár, textilné utierky, textilné obrúsky, textilné vreckovky.
25 - Osobná bielizeň zabraňujúca poteniu, body - bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, dámske róby a šaty, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie), kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, košele, krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty, kožušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, nohavice, detské nohavičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, odevy, opasky, peleríny, pančuchy a pančuchové nohavice, kúpacie plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky, polokošele, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pulóvre, pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, šiltovky, športová obuv, športové tričká a dresy, spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty.
28 - Autíčka, automobilové modely, bazény ako objekty pre hru a šport, biliardy, boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, zariadenie na bowling, boxerské rukavice, korčule, činky, stolové hry, športové náradie patriace do triedy 28, divadelné masky, šarkany, golfové vybavenie patriace do triedy 28, gymnastické zariadenia, telocvičné zariadenia patriace do triedy 28, hokejky, hojdačky, kolky, šachy, guľky na hranie, hračky, hry, hrkálky (hračky), stacionárne bicykle na cvičenie, kapsle do kapsľových pištolí, kolieskové korčule, kolobežky, bábky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovacie a vodné lyže, maňušky (hračky), lopty na hranie, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek, bábiky, plutvy na plávanie, siete ako športové potreby, skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné stromčeky, umelé vianočné stromčeky, šachovnice, šípky (hra), terče, hracie karty, konfety, športové potreby pre plavcov a iné vodné športy patriace do triedy 28, pomôcky na plávanie (ako hračky), športový a hračkársky tovar zaradený do tejto triedy, detské šmýkačky a preliezky (hračky), vodné šmýkačky a tobogany (hračky), zariadenia pre detské ihriská patriace do triedy 28, nafukovacie hrady a ihriská (hračky).
35 - Administratívna správa hotelov, maloobchodné služby s odevmi a obuvou, galantérnym tovarom, textilom, nábytkom, umeleckými, dekoratívnymi a darčekovými tovarmi, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama; reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti internet; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru vo všetkých komunikačných médiách, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie vzoriek tovarov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, sprostredkovanie obchodných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie obchodu s tovarom, služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredníctvom), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 39,41 43 a 44.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, sprostredkovanie služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, financovanie kúpy na splátky, zmenárenské služby, úverové financovanie kúpy tovarov, vydávanie kreditných kariet, poistenie, oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava, preprava nábytku, prepravné služby, dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov, sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy, preprava turistov, informácie o doprave a preprave, rezervácia dopravy, rezervácie miesteniek, rezervácie zájazdov, organizovanie výletov, organizovanie ciest, turistické prehliadky, sprostredkovanie a poskytovanie cestovných služieb, sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov, služby poskytované výletnými loďami, poskytovanie pomoci pri doprave, sprevádzanie turistov, služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v tejto triede, balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých predmetov, doručovacie služby, doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov, kuriérske služby (poštové zásielky alebo tovar).
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie bazénov, služby na oddych a rekreáciu, telesné cvičenia, výcvik, služby v kempingoch so športovým programov, výchovno-zábavné klubové služby, fitnes kluby, informácie o možnosti rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, obveselenie, prevádzkovanie kasín, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, meranie časov na športových podujatiach, nočné kluby, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné parky, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby prázdninových táborov (zábava), praktický výcvik (ukážky), prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov, prenájom štadiónov, prenájom tenisových kurtov, prenájom videokamier a videorekordérov, služby poskytované na štadiónoch a športových ihriskách patriace do tejto triedy; elektronická edičná činnosť (DTP služby); vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových vrátane on-line; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); zverejňovanie a vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; informácie o výchove a vzdelávaní, školenia; vyučovanie; vzdelávanie; knižnice (požičovne kníh), výroba rozhlasových alebo televíznych programov.
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, kaviarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom prenosných stavieb, prenájom turistických stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovanie, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania.
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, akvaterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu, lekárske služby, manikúra, ošetrovateľské služby, salóny krásy, poskytovanie doplnkových zdravotníckych služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, masáže, sanatóriá, verejné kúpele, zdravotnícka starostlivosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.24, 26.11.13, 27.05.11, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.07, 25.05.95 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  bordová, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GINO House s.r.o.; Pribinova 18, 811 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 542-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 542-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.03.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 26.04.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.05.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 24.07.2012 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 31.07.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis prevodu 29.11.2018 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 29.11.2018 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 19.12.2018 Typ Odoslané
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2019 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.08.2021 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2021 Typ Platba
13a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 17.09.2021 Typ Odoslané
15 40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 12.10.2021 Typ Odoslané
POZ 542-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.01.2019 GINO House s.r.o. EUROCOM Investment, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku