Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5406-2011
(111)  Trademark Number  231176 
(151)  Registration Date  12.12.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.06.2021 
(210)  Application Number  5406-2011 
(220)  Application Date  03.06.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.09.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.02.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklama, propagácia, inzercia, marketing, prevádzkovanie internetového obchodu s reklamnými materiálmi a propagačnými predmetmi všetkého druhu, s tlačovinami, letákmi, časopismi, prospektami, drobnými darčekovými predmetmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami.
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a peňažné služby, poistenie, činnosť realitnej kancelárie a realitná činnosť všetkého druhu, správa nehnuteľností, developerská činnosť v investičnej výstavbe, poisťovacie služby, služby bankových, finančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. finančné služby, správa financií, stavebné sporenie, poskytovanie hypoték, úverov a pôžičiek.
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadúvanie školení, kurzov, sympózií a kongresov, výchovné, vzdelávacie, kultúrne, zábavné a športové činnosti, lektorská činnosť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.05.02, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.03, 29.01.08 
(540) Trademark