Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5406-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231176 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5406-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklama, propagácia, inzercia, marketing, prevádzkovanie internetového obchodu s reklamnými materiálmi a propagačnými predmetmi všetkého druhu, s tlačovinami, letákmi, časopismi, prospektami, drobnými darčekovými predmetmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami.
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a peňažné služby, poistenie, činnosť realitnej kancelárie a realitná činnosť všetkého druhu, správa nehnuteľností, developerská činnosť v investičnej výstavbe, poisťovacie služby, služby bankových, finančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. finančné služby, správa financií, stavebné sporenie, poskytovanie hypoték, úverov a pôžičiek.
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadúvanie školení, kurzov, sympózií a kongresov, výchovné, vzdelávacie, kultúrne, zábavné a športové činnosti, lektorská činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.02, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.03, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie