Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5382-2012
(111)  Trademark Number  234479 
(151)  Registration Date  08.04.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5382-2012 
(220)  Application Date  11.06.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.05.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  10, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  10 - Stomatologické prístroje a nástroje; stomatologické súpravy; kreslá na stomatologické účely; kreslá a stoličky pre lekárov a sestry; nábytok na stomatologické účely; kompresory na stomatologické účely; príslušenstvo a časti stomatologických súprav; diagnostické prístroje na stomatologické účely; svietidlá na stomatologické účely.
37 - Inštalácia, opravy a údržba stomatologických súprav, stomatologických nástrojov a prístrojov a ich častí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  09.01.07, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.10, 27.05.12, 29.01.04, 29.01.08, 01.15.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá (azúrová), čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  DIPLOMAT DENTAL s.r.o.; Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Attorney(s)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  International Registration Number  1137831 
(800)  International Registration Date  06. 09. 2012 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.06.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.05.2013 05/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.05.2013 05/2013 FH3M
 
POZ 5382-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5382-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2012 Type Delivered
1a Plná moc 11.06.2012 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 11.06.2012 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 11.06.2012 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2012 Type Payment
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.06.2012 Type Payment
5 výsledok rešerše 27.06.2012 Type Internal Letter
6 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 06.09.2012 Type Sent document
7 vyžiadanie poplatku v CHF 07.09.2012 Type Sent document
8 List z OMPI 07.09.2012 Type Delivered
9 pokyn na zverejnenie POZ 11.09.2012 Type Internal Letter
10 Notifikácia z OMPI 07.12.2012 Type Delivered
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2013 Type Delivered
11a Plná moc 21.01.2013 Type Delivered
11b Doklad o podniku/podnikateľovi 21.01.2013 Type Delivered
12 vyžiadanie poplatku 05.03.2013 Type Sent document
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2013 Type Payment
14 oznámenie o zápise zmeny 03.04.2013 Type Sent document
15 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 02.04.2013 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.04.2013 Type Sent document
17 Notifikácia z OMPI 25.10.2013 Type Delivered
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Type Delivered
POZ 5382-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.04.2013 DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Chirana - Dental, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku