Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 537-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  537-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 08, 21, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Lepidlá na lepenie umelých vlasov; kamene na zjemňovanie (pokožky); brúsivá (prípravky); prípravky na ostrenie; leštiaca červeň; mydlá; badiánová esencia; kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie; rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); bieliace krémy na pokožku; laky na nechty; prípravky na líčenie; umelé mihalnice; kozmetické prípravky na mihalnice; leštiace prípravky; leštiace a hladiace prípravky; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; vata na kozmetické použitie; čistiaca krieda; kozmetické ceruzky; leštiace krémy; kozmetické krémy; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); odličovacie prípravky; prípravky na odstránenie lakov; odfarbovače; odlakovače; voňavky; toaletné vody; šmirgľový papier; depilačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný vosk; éterické esencie; esenciálne (éterické) oleje; líčidlá; čistiace prípravky; vazelína na kozmetické použitie; tuky na kozmetické použitie; peroxid vodíka na kozmetické použitie; oleje na kozmetické použitie; čistiace oleje; voňavkárske oleje; oleje na toaletné použitie; kozmetické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; toaletné prípravky; kozmetické prípravky na obočie; šampóny; parfumy; umelé nechty; prípravky na ošetrovanie nechtov; leštiaci papier; sklený (brúsny) papier; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; pomády na kozmetické použitie; púder (kozmetika); mastencový prášok (toaletný púder); kozmetické farby; bieliace prípravky na kozmetické použitie; kozmetické lepidlá; prípravky na suché čistenie; prípravky z aloy pravej na kozmetické použitie; balzamy (nie na lekárske použitie); ozdobné nálepky na nechty; obrúsky napustené odličovacími prípravkami; kolagénové prípravky na kozmetické použitie; fytokozmetické prípravky; bylinkové výťažky na kozmetické použitie; odlakovače na nechty.
08 - Klieštiky; pedikúrové súpravy; pinzety; elektrické pilníky na nechty; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); kliešte na nechty (elektrické alebo neelektrické); brúsne kotúče; pilníky (nástroje); manikúrové súpravy; elektrické manikúrové súpravy; šmirgľové pilníky; papierové pilníky na nechty.
21 - Kefky na nechty; handry na čistenie; kozmetické pomôcky; špáradlá; tašky alebo kufríky na toaletné potreby; toaletné pomôcky; rukavice na leštenie; abrazívne špongie na pokožku; kozmetické špachtle; špongie na nanášanie líčidiel; kozmetické štetce; handričky na leštenie.
44 - Salóny krásy; kadernícke salóny; manikúra; služby vizážistov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 27.05.24, 27.05.15, 09.01.07, 27.05.01, 27.99.26, 27.99.11, 09.01.10, 29.01.02, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, biela, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kriššáková Zuzana, Mgr.; Pod lesom 1959/22a, 060 01 Kežmarok 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hrebeňár Mário, JUDr.; Korzo 8434/29, 010 15 Žilina 15; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 537-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 537-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.03.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.03.2021 Typ Interné listy
POZ 537-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku