Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5353-2011
(111)  Trademark Number  231863 
(151)  Registration Date  13.03.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.05.2021 
(210)  Application Number  5353-2011 
(220)  Application Date  18.05.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.12.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.05.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 29, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Výrobky farmaceutické a parafarmaceutické; doplnky stravy s liečivým účinkom; vitamíny a minerálne a stopové prvky na lekárske účely; diétne a nutričné prípravky na lekárske účely a liečivá; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prvkami na lekárske účely; vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty na lekárske účely; minerály a multiminerálové preparáty na lekárske účely; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; výživové doplnky na lekárske účely; balzamy a krémy a masti na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; potravinové doplnky s liečebnými účinkami.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a prevažne obsahujúce látky živočíšneho pôvodu patriace do tejto triedy.
30 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a prevažne obsahujúce látky rastlinného pôvodu patriace do tejto triedy; cukrovinky; žuvačky nie na lekárske použitie; bonbóny; zmrzliny. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.03.11, 05.03.15, 26.02.05, 27.05.24, 29.01.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  tmavozelená, biela, svetlozelená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  WALMARK, a. s.; Oldřichovice č. 44, 739 61 Třinec; CZ 
(740)  Attorney(s)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 5353-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5353-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.05.2011 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 18.05.2011 Type Delivered
1b Plná moc 18.05.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.06.2011 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 17.08.2011 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.2011 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 19.10.2011 Type Delivered
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.10.2011 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.10.2011 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.03.2017 Type Delivered
9a Plná moc 27.03.2017 Type Delivered
10 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.04.2017 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2017 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Type Delivered
12a Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Type Delivered
12b Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Type Delivered
13 všeobecný referátnik 12.01.2018 Type Sent document
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2020 Type Delivered
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.04.2021 Type Delivered
15a Plná moc 14.04.2021 Type Delivered
15b Sprievodný list 14.04.2021 Type Delivered
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2021 Type Payment
17 Žiadosť inde neuvedená 21.04.2021 Type Delivered
17a Príloha inde neuvedená 21.04.2021 Type Delivered
18 všeobecný referátnik 22.04.2021 Type Sent document
19 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Type Sent document
POZ 5353-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 31.05.2017 Čermák Jiří, JUDr. Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
2 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 10.01.2018 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku