Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5351-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  242146 
(151)  Dátum zápisu  31.03.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5351-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Dietetické nápoje na lekárske účely; dietetické potraviny na lekárske účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; mliečne fermenty na farmaceutické účely; mliečny cukor na farmaceutické účely; laktóza na farmaceutické účely; mliečny tuk; mlieko obohatené bielkovinami; sušené mlieko pre dojčatá.
29 - Mlieko a mliečne výrobky; smotanové dezerty; tvarohové dezerty; tvarohovo-smotanové dezerty; smotanové krémy; tvarohové krémy; tvarohovo-smotanové krémy; ovocné dezerty; jogurty; smotana; šľahačka; maslo; tvaroh; jedlé tuky; mliečne nápoje; mliečne kokteily; kyslomliečne nápoje; ochutené mlieko; kondenzované mlieko; sójové mlieko; mlieko v prášku; kumys (mliečny nápoj); kefír; srvátka; syridlo; syry; tofu; konzervované, sušené, tepelne spracované a mrazené ovocie a zelenina; ovocná dreň; rýchle občerstvenie na báze ovocia.
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; pudingy; mrazené mliečne výrobky; zmrzliny a mrazené krémy, najmä mliečne a smotanové; mrazené jogurty (mrazené potraviny); ovocné želé (cukrovinky); čokoláda; príchute do potravín (s výnimkou esencií a éterických olejov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02, 27.05.03, 27.01.12, 27.05.17, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, červená, odtiene hnedej 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.; Júrska cesta č. 2, Levice 
(740)  Zástupca (-ovia)  MADEJ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Mýtna 42, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.05.2016 5/2016 FH3M
 
POZ 5351-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.07.2013 166,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 02.12.2013 27,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 25.08.2016 6,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5351-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.05.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.05.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.06.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 03.07.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 03.07.2013 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.12.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.12.2013 Typ Platba
výzva na doplnenie podania námietok 12.12.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.12.2013 Typ Doručené
Plná moc 17.12.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 18.12.2013 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 13.01.2014 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 15.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.03.2014 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 15.05.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.05.2014 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 25.07.2014 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 20.01.2015 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 22.01.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí námietok 18.01.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 03.02.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 12.02.2016 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 29.02.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.04.2016 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 30.08.2016 Typ Platba
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 30.08.2016 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 30.08.2016 Typ Doručené
sprievodný list k výpisu z registra OZ 23.09.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 15.05.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 5351-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.01.2015 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.02.2016 JUDr. Róbert Madej, PhD., advokát
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.05.2020 MADEJ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária JUDr. Róbert Madej, PhD., advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku