Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5349-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236191 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5349-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky obsahujúce ibuprofén s protizápalovými, protihorúčkovými a analgetickými účinkami, ktoré nie sú používané v dermatologickej oblasti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.02.01, 26.02.05, 26.04.04, 26.11.21, 26.11.09, 26.11.06, 26.11.05, 26.11.03, 25.05.03, 25.07.15, 29.01.04, 29.01.01, 19.13.21 
(540) Vyjadrenie