Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5349-2013
(111)  Trademark Number  236191 
(151)  Registration Date  18.11.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  20.05.2023 
(210)  Application Number  5349-2013 
(220)  Application Date  20.05.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.08.2013 
(450)  Publication of Registration Date  08.01.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky obsahujúce ibuprofén s protizápalovými, protihorúčkovými a analgetickými účinkami, ktoré nie sú používané v dermatologickej oblasti. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.03, 26.02.01, 26.02.05, 26.04.04, 26.11.21, 26.11.09, 26.11.06, 26.11.05, 26.11.03, 25.05.03, 25.07.15, 29.01.04, 29.01.01, 19.13.21 
(540) Trademark