Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5341-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  244949 
(151)  Dátum zápisu  02.05.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5341-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.08.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.01.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 12, 20, 25, 28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Detské fľaše; cumle na detské fľaše; cumle pre dojčatá; pomôcky pri dojčení; krúžky na prerezávanie zubov.
12 - Detské kočíky ; kryty na detské kočíky; športové detské kočíky; skladacie detské kčíky; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bicykle pre deti.
20 - Detské chodúľky; ohrádky pre dojčatá; detské postieľky; detské kolísky; podhlavníky; podušky a matrace do detských postieľok; detské vysoké stoličky; slamky na pitie; nekovové vybavenie postieľok; regály (nábytok); nábytok najmä pre deti; skladacie ležadlá pre deti.
25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar; tehotenské oblečenie; dojčenské a detské oblečenie; detské body; spodná bielizeň; pyžamá; tielka (spodná biekizeň); detské košieľky; podbradníky pre batoľatá, nie papierové.
28 - Hračky; plyšové hračky; hojdacie kone; hrkálky; hojdačky; hry; spoločenské hry; autá (hračky); zmenšené automobilové modely; stavebnice (hračky); detské kolobežky (hračky); detské trojkolky (hračky); odrážadlá pre deti (hračky).
35 - Reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné služby s detskými kočíkmi, s hračkami, s dojčenským a detským textilom, s tehotenským textilom, s autosedačkami, s postieľkami, s detskými vysokými stoličkami so skladacími ležadlami pre deti prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s detskými kočíkmi, s hračkami, s dojčenským a detským textilom, s tehotenským textilom, s autosedačkami, s postieľkami, s detskými vysokými stoličkami so skladacími ležadlami pre deti; obchodné odborné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  29.01.01, 24.17.02, 26.01.03, 27.05.02, 27.05.24, 27.05.15, 26.01.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ags 92, s.r.o.; Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.08.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2017 1/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2017 6/2017 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2022 23/2022 PC3M
 
POZ 5341-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.08.2016 217,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5341-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.08.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 17.08.2016 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.08.2016 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.08.2016 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.10.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.11.2016 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2016 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.11.2016 Typ Doručené
výsledok rešerše 25.11.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 11.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5341-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.11.2022 ags 92, s.r.o. ags 92, s.r.o.
2 Ukončenie zastupovania 23.11.2022 CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku