Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 53164
(111)  Trademark Number  165903 
(151)  Registration Date  13.04.1985 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  19.05.2013 
(210)  Application Number  53164 
(220)  Application Date  19.05.1983 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  25 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Pánske a dámske džínsové nohavice, blúzky, sukne, šortky, vesty a bundy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  18.07.20, 24.17.01, 26.03.05, 26.03.16, 26.03.19, 27.05.11 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GUESS? IP Holder L. P.; 1444 South Alameda Street, 90021 Los Angeles, California; US 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.05.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2003 8/2003 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 05.08.2003 8/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 53164
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2003 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.05.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2013 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 53164
S/N Item Name Date Type Document Payment
Osvedčenie Type Delivered
Oznámenie Type Delivered
p.na dodatok Type Internal Letter
Žiadosť o obnovu 17.06.1993 Type Delivered
p.na dodatok 31.01.1994 Type Internal Letter
pokyn na obnovu zápisu 31.01.1994 Type Internal Letter
Osvedčenie 14.02.1994 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.02.1994 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.02.1994 Type Delivered
Doklad 14.02.1994 Type Delivered
Doklad 14.02.1994 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.1994 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.02.1994 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.1994 Type Sent document
Žiadosť o opravu 23.05.1994 Type Delivered
Plná moc 30.11.1994 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 12.06.1995 Type Sent document
Doklad o prevode 26.03.2003 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2003 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2003 Type Payment
Plná moc 09.04.2003 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.04.2003 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.05.2003 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.01.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.01.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Type Delivered
POZ 53164
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa GUESS? INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California
GUESS?, Holdings, Inc. spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Prevod majiteľa 20.05.2003 GUESS? IP Holder L. P. GUESS? Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.05.2003 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku