Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 53164
(111)  Číslo ochrannej známky  165903 
(151)  Dátum zápisu  13.04.1985 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  53164 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.1983 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Pánske a dámske džínsové nohavice, blúzky, sukne, šortky, vesty a bundy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.07.20, 24.17.01, 26.03.05, 26.03.16, 26.03.19, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GUESS? IP Holder L. P.; 1444 South Alameda Street, 90021 Los Angeles, California; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2003 8/2003 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 05.08.2003 8/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 53164
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2003 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.05.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 53164
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Oznámenie Typ Doručené
p.na dodatok Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu 17.06.1993 Typ Doručené
p.na dodatok 31.01.1994 Typ Interné listy
pokyn na obnovu zápisu 31.01.1994 Typ Interné listy
Osvedčenie 14.02.1994 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.02.1994 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.02.1994 Typ Doručené
Doklad 14.02.1994 Typ Doručené
Doklad 14.02.1994 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.1994 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.02.1994 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.1994 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 23.05.1994 Typ Doručené
Plná moc 30.11.1994 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.06.1995 Typ Odoslané
Doklad o prevode 26.03.2003 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2003 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2003 Typ Platba
Plná moc 09.04.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.04.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.05.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.01.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 53164
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa GUESS? INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California
GUESS?, Holdings, Inc. spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Prevod majiteľa 20.05.2003 GUESS? IP Holder L. P. GUESS? Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.05.2003 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku