Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 531-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  204040 
(151)  Dátum zápisu  16.09.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.02.2020 
(210)  Číslo prihlášky  531-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Prenájom vozidiel vrátane osobných automobilov, nákladných automobilov a trajlerov, parkovacie služby, parkovanie vozidiel, preprava, doprava, balenie, skladovanie a distribúcia tovaru, organizovanie ciest, tankovacie služby, tankovacie služby čerpacích staníc, tankovanie motorových vozidiel, dodávky a zásobovanie benzínom, naftou, vzduchom, vodou, skvapalneným ropným plynom a stlačeným prírodným plynom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  15.01.23 
(540) Vyjadrenie