Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5302-2009B
(111)  Číslo ochrannej známky  226879B 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.04.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5302-2009B 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrická výzbroj pozemných a podzemných dopravných prostriedkov (s výnimkou automobilov); najmä meniče pre hlavné a pomocné pohony a napäťové striedače, elektrické a elektronické informačné, riadiace, kontrolné a diagnostické zariadenia pre pozemné a podzemné dopravné prostriedky (s výnimkou automobilov), batérie a nabíjačky batérií do pozemných a podzemných vozidiel (s výnimkou automobilov).
12 - Vozidlá mestskej hromadnej dopravy, a to trolejbusy, ich časti, komponenty a príslušenstvá, trakčné motory a trakčné elektrické zariadenia pre pozemné a podzemné dopravné prostriedky (s výnimkou automobilov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.17, 26.01.16 
(540) Vyjadrenie