Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5302-2009A
(111)  Číslo ochrannej známky  226879A 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.04.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5302-2009A 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Vozidlá mestskej hromadnej dopravy, najmä električky, autobusy a vozové súpravy podzemných dráh (s výnimkou trolejbusov), železničné vozidlá, najmä lokomotívy, osobné vozne lokomotívnych súprav, elektrické jednotky (zostavy osobných železničných vozidiel s trakčnou (elektrickou) pohonnou jednotkou), motorové vozne a dieselové súpravy (zostavy osobných železničných vozidiel s pohonnou jednotkou tvorenou spaľovacím (naftovým) motorom, ich časti, komponenty a príslušenstvá.
37 - Montáž, uvedenie do prevádzky, servis, údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia pozemných a podzemných dopravných a prostriedkov (s výnimkou automobilov) a dopravných zariadení, ich častí, komponentov a príslušenstva.
42 - Konzultačné a inžinierske činnosti a služby v oblasti dopravného strojárstva, výskum, vývoj, projekcia a konštrukcia pozemných a podzemných dopravných prostriedkov (s výnimkou automobilov) a dopravných zariadení, ich častí, komponentov a príslušenstva, testovanie, skúšobné meranie a skúšobné analýzy v oblasti pozemných a podzemných dopravných prostriedkov a ich častí, komponentov a príslušenstva (s výnimkou automobilov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.17, 26.01.16 
(540) Vyjadrenie