Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5302-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  226879 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.04.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5302-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Montáž, uvedenie do prevádzky, servis, údržba, revízia, opravy a rekonštrukcie strojov a zariadení pre elektrárne, teplárne, chemické a petrochemické zariadenia, úpravne vody a zariadenia na spracovanie a/alebo likvidáciu rôznych druhov odpadov.
39 - Dovoz strojov a zariadení pre elektrárne, teplárne, chemické a petrochemické zariadenia, úpravne vody a zariadenia na spracovanie a/alebo likvidáciu rôznych druhov odpadov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.17, 26.01.16 
(540) Vyjadrenie