Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5280-2013
(111)  Trademark Number  235783 
(151)  Registration Date  10.10.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.04.2023 
(210)  Application Number  5280-2013 
(220)  Application Date  22.04.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.07.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.12.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  36, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  36 - Financovanie akejkoľvek dopravnej techniky prostredníctvom finančného a operatívneho lízingu a splátkového predaja.
39 - Krátkodobý a dlhodobý prenájom dopravnej techniky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.24, 26.04.24, 26.04.19, 26.05.08, 26.07.07, 26.04.10, 27.03.15, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.04, 27.05.21, 27.03.02, 27.99.19 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  s Autoleasing SK, s. r. o.; Vajnorská 100/A, Bratislava 
(740)  Attorney(s)  PRK Partners s.r.o.; Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.04.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.01.2023 1/2023 TC3M
 
POZ 5280-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.05.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5280-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o používaní OZ 22.04.2013 Type Delivered
Plná moc 22.04.2013 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 22.04.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.05.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.05.2013 Type Payment
výsledok rešerše 22.05.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.08.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 10.11.2022 Type Delivered
Plná moc 10.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 05.12.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.12.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 06.12.2022 Type Delivered
Plná moc 06.12.2022 Type Delivered
Sprievodný list 06.12.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 06.12.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.12.2022 Type Sent document
POZ 5280-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.12.2022 s Autoleasing SK, s. r. o. s Autoleasing SK, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku