Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5278-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236060 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.04.2023 
(210)  Číslo prihlášky  5278-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  45 - Advokátske služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; právny výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.05, 26.03.06, 26.04.11, 26.04.24, 26.04.19, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.06, 20.05.05 
(540) Vyjadrenie