Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52778
(111)  Číslo ochrannej známky  165325 
(151)  Dátum zápisu  08.03.1983 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.08.2012 
(210)  Číslo prihlášky  52778 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.08.1982 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 03, 04, 29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - 2,3,4,29,30,32 - Fermeže, ľanové a ricínové oleje upravené. Rastlinné oleje a tuky pre priemysel, glyceríny, stearín, oleín, emulgátory a katalyzátory na báze tukov, sviečky a sviečkové výrobky, mastné kyseliny a ich deriváty, estery mastných kyselín, cukroglyceridy, sikatívy, neionogénne saponáty.
03 - 2,3,4,29,30,32 - Fermeže, ľanové a ricínové oleje upravené. Rastlinné oleje a tuky pre priemysel, glyceríny, stearín, oleín, emulgátory a katalyzátory na báze tukov, sviečky a sviečkové výrobky, mastné kyseliny a ich deriváty, estery mastných kyselín, cukroglyceridy, sikatívy, neionogénne saponáty.
04 - 2,3,4,29,30,32 - Fermeže, ľanové a ricínové oleje upravené. Rastlinné oleje a tuky pre priemysel, glyceríny, stearín, oleín, emulgátory a katalyzátory na báze tukov, sviečky a sviečkové výrobky, mastné kyseliny a ich deriváty, estery mastných kyselín, cukroglyceridy, sikatívy, neionogénne saponáty.
29 - 2,3,4,29,30,32 - Fermeže, ľanové a ricínové oleje upravené. Rastlinné oleje a tuky pre priemysel, glyceríny, stearín, oleín, emulgátory a katalyzátory na báze tukov, sviečky a sviečkové výrobky, mastné kyseliny a ich deriváty, estery mastných kyselín, cukroglyceridy, sikatívy, neionogénne saponáty.
30 - 2,3,4,29,30,32 - Fermeže, ľanové a ricínové oleje upravené. Rastlinné oleje a tuky pre priemysel, glyceríny, stearín, oleín, emulgátory a katalyzátory na báze tukov, sviečky a sviečkové výrobky, mastné kyseliny a ich deriváty, estery mastných kyselín, cukroglyceridy, sikatívy, neionogénne saponáty.
32 - 2,3,4,29,30,32 - Fermeže, ľanové a ricínové oleje upravené. Rastlinné oleje a tuky pre priemysel, glyceríny, stearín, oleín, emulgátory a katalyzátory na báze tukov, sviečky a sviečkové výrobky, mastné kyseliny a ich deriváty, estery mastných kyselín, cukroglyceridy, sikatívy, neionogénne saponáty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HERA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilever BCS Europe B.V.; Weena 455, 3013 AL Rotterdam; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.08.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 6/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 02.12.2003 12/2003 QB3M
4 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.11.2007 11/2007 QC3M
5 Čiastočné prevody ochranných známok 05.03.2008 3/2008 PG3M
6 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.10.2018 10/2018 PC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34887016 1 Unilever Slovensko, spol. s r. o. nevýlučná 29.09.2003 neplatná
 
POZ 52778
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.12.2001 3 000,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.09.2003 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2006 600,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 19.04.2007 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.02.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2015 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2018 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52778
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
vyžiadanie poplatku Typ Odoslané
Žiadosť o zmenu adresy 17.01.1995 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.03.1995 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.04.1995 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.05.1995 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.10.1995 Typ Doručené
p.na dodatok 08.01.1996 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.12.2001 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
Licenčná zmluva 13.08.2003 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 13.08.2003 Typ Doručené
Oznámenie 08.09.2003 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 10.09.2003 Typ Platba
Oznámenie 25.09.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2003 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 18.01.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 27.12.2006 Typ Doručené
Plná moc 29.12.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2007 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.03.2007 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 19.04.2007 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.04.2007 Typ Platba
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 23.04.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odpoveď na správu úradu 10.05.2007 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 11.05.2007 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2007 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 21.09.2007 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.10.2007 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.02.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 17.08.2015 Typ Doručené
Doklad o prevode 17.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.08.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 28.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 28.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.06.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 06.07.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 06.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.12.2021 Typ Doručené
POZ 52778
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Povltavské tukové závody, s.p
UNILEVER ČR, spol. s r. o.
UNILEVER ČSFR, spol. s r.o.
1 Prevod majiteľa 30.10.2015 Unilever BCS IP Nederland UNILEVER N. V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 30.10.2015 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
3 Prevod majiteľa 22.08.2018 Unilever BCS Europe B.V. Unilever BCS IP Nederland
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku