Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5277-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236488 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5277-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  499138 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2012 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Proteín na ľudskú spotrebu.
05 - Výrobky farmaceutické, parafarmaceutické a veterinárne; vitamíny a minerály a stopové prvky; diétne a nutričné prípravky a liečivá; medicinálne sirupy; výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami; vitamínové prípravky; vitamíny a multivitamínové preparáty; minerály a multiminerálové preparáty; bylinné čaje; liečivé byliny, cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo kapsule, alebo žuvačky s liečivými prísadami; dietetické látky upravené na lekárske účely; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na lekárske účely; bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely; balzamy a krémy a masti na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; liečivé oleje; oleje na lekárske účely; tuky na lekárske účely; liečivé soli; tinktúry na lekárske účely; bylinné výťažky alebo sirupy; vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov; proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám; droždie na farmaceutické účely; potravinové doplnky s liečebnými účinkami; výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako rozpustná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru - všetko v rámci tejto triedy; potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu; proteínové výrobky a prípravky na výživu; prípravky zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom.
29 - Jedlá želatína, želatínové výrobky a prípravky na výživu na báze želatíny; tuky jedlé; oleje jedlé; extrakty z chalúh ako výživa; výživné prípravky na denné doplnenie stravy, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, stopových prvkov alebo cukru - všetko v rámci tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ROBOFLEX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 03/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 5277-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5277-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.04.2013 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.04.2013 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 19.04.2013 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.05.2013 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.06.2013 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.06.2013 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.2013 Typ Odoslané
6 Plná moc 12.08.2013 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.08.2013 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prevodu 12.02.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
11 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 14.04.2021 Typ Odoslané
POZ 5277-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku