Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5270-2013
(111)  Trademark Number  236764 
(151)  Registration Date  12.02.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.04.2023 
(210)  Application Number  5270-2013 
(220)  Application Date  18.04.2013 
(310)  Priority Number  85/842894 
(320)  Priority Date  06.02.2013 
(330)  Country or Authority of Priority  US 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.11.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.04.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektrické a vedecké prístroje; počítačový softvér na použitie v oblasti prenájmu vozidiel na sledovanie rezervácií a vozidiel a zachovanie dát týkajúcich sa vozidiel, zákazníkov a prenájmov; počítačový softvér týkajúci sa prenájmu vozidiel; softvér na stiahnutie vo forme mobilnej aplikácie na prenájom vozidiel alebo lízingové služby; globálny lokalizačný systém (GPS); interaktívne počítačové kiosky zahŕňajúce počítače, počítačový hardvér, počítačové periférie a počítačový operačný softvér na použitie pri prenájme vozidiel alebo lízingových službách; navigačné prístroje pre vozidlá.
12 - Vozidlá; automobily; motorové vozidlá, predovšetkým automobily, kamióny, nákladné dodávkové vozidlá, športové úžitkové vozidlá.
16 - Papierové výrobky nezahrnuté v iných triedach a tlačoviny; brožúry v oblasti cestovného ruchu, prenájmu vozidiel, prepravy; kalendáre; časopisy zamerané na cestovanie; perá nezahrnuté v iných triedach; mapy; informačné bulletiny.
35 - Reklamné služby; veľkoobchodné alebo maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 12 a 16 tohto zoznamu; zákaznícke vernostné služby a zákaznícke klubové služby na komerčné, propagačné a /alebo reklamné účely; ponuka pomoci obchodného riadenia pri zakladaní alebo prevádzkovaní prenájmu vozidiel a lízingových služieb; online maloobchodné služby zamerané na motorové vozidlá; poskytovanie stimulujúcich odmeňujúcich programov pre zákazníkov prostredníctvom vydávania a spracovania vernostných bodov na online nákup firemného tovaru a služieb; poskytovanie stimulujúcich odmeňovacích programov pre zákazníkov prostredníctvom vydávania a spracovania vernostných kupónov na časté použitie u participujúcich spoločností; maloobchodné služby zamerané na motorové vozidlá.
36 - Finančné služby; poskytovanie poukážok (kupónov) pre platby prepravných nákladov; poistné služby, predovšetkým uzatváranie poistiek motorových vozidiel; lízing automobilov; lízing áut; lízing kamiónov; lízing vozidiel.
37 - Opravárenské služby; cestný poruchový servis v prípade núdze, predovšetkým reagovanie na volania v prípade žiadosti o pomoc prostredníctvom cestného poruchového servisu, výmena defektnej pneumatiky, núdzová dodávka paliva a naštartovanie batérie.
39 - Preprava a úschovné (skladovacie) služby; organizovanie cestovných zájazdov; autobusová doprava; prenájom automobilov; automobilová preprava; koordinácia cestovných plánov pre jednotlivcov a skupiny; cestný poruchový servis v prípade núdze, predovšetkým odtiahnutie (odvlečenie) v prípade nepojazdnosti, služby navijaku a doručenie kľúčov; vykonávanie rezervácií na prepravu; online rezervačné služby prepravy; zabezpečovanie cestovateľských informácií; rezervácia auta na prenájom; prenájom sťahovacích vozov; prenájom GPS zariadenia na navigačné účely; prenájom kamiónov; prenájom vozidiel; preprava cestujúcich; poradenstvo v oblasti prepravy; informácie o doprave; služby cestovnej kancelárie, predovšetkým vykonávanie rezervácií na prepravu; prepravné rezervačné služby; plánovanie cesty (trasy); poskytovanie cestovnej dokumentácie tretím osobám.
41 - Vzdelávanie a zábava; služby členského klubu nezahrnuté v iných triedach.
42 - Počítačové služby nezahrnuté v iných triedach; vedecké služby; hosťovanie na webových stránkach umožňujúcich používateľom rezerváciu zájazdu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  BUDGET 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Budget Rent A Car System, Inc.; 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054; US 
(740)  Attorney(s)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.04.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 08.02.2023 3/2023 ND3M
 
POZ 5270-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2013 268,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.11.2022 126,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5270-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 18.04.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.04.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2013 Type Payment
výsledok rešerše 23.05.2013 Type Internal Letter
Doklad o práve prednosti 27.06.2013 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.07.2013 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.08.2013 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 16.09.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.09.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 14.12.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 12.01.2023 Type Delivered
Plná moc 12.01.2023 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.01.2023 Type Delivered
všeobecný referátnik 16.01.2023 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 16.01.2023 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 17.01.2023 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 20.01.2023 Type Sent document
POZ 5270-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 20.01.2023 TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o. Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku