Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 527-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199237 
(151)  Dátum zápisu  14.05.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.02.2021 
(210)  Číslo prihlášky  527-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Finančníctvo - služby v oblasti finančného prenájmu, prenájom nehnuteľností, financovanie nákupu na splátky, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, financovanie kúpy na splátky, finančné konzultačné služby, finančníctvo - služby v oblasti finančného lízingu, finančné poradenstvo, finančné informácie, financovanie pôžičiek, prenájom nehnuteľností, platenie na splátky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.04.10, 26.04.18, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie