Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52630
(111)  Číslo ochrannej známky  165163 
(151)  Dátum zápisu  19.08.1982 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  52630 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.04.1982 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.10.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Cukrárske výrobky, sušienky a čokoláda. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BALISTO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  02.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.10.1995 10/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 7/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 52630
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.01.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52630
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 10.01.1994 Typ Doručené
Plná moc 10.01.1994 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.01.1994 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.01.1994 Typ Doručené
Doklad 10.01.1994 Typ Doručené
Doklad 10.01.1994 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 14.01.1994 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 14.01.1994 Typ Platba
Plná moc 15.08.1994 Typ Doručené
Doklad 15.08.1994 Typ Doručené
Licenčná zmluva 19.01.1995 Typ Doručené
Plná moc 19.01.1995 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 19.01.1995 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 19.01.1995 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 20.01.1995 Typ Platba
p.na dodatok 05.06.1995 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 02.10.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 27.03.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.04.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.01.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.01.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 21.11.2013 Typ Doručené
Doklad 21.11.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.01.2014 Typ Doručené
Doklad 17.01.2014 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 52630
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.12.2013 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.03.2014 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku