Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5252-2012
(111)  Trademark Number  233385 
(151)  Registration Date  11.10.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5252-2012 
(220)  Application Date  11.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.07.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.12.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Pramenitá voda. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.04, 26.01.24, 26.01.11, 26.01.19, 26.04.06, 26.04.24, 27.05.24, 26.02.05, 26.11.01, 25.05.02, 27.01.10, 27.05.21, 27.03.15, 27.99.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mil - Mil, s.r.o.; Údernícka 14/A, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  11.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5252-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.04.2012 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5252-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2012 Type Payment
výsledok rešerše 25.04.2012 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 03.05.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 15.05.2012 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 18.05.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Type Delivered
POZ 5252-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku