Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5250-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233384 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5250-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäsové výrobky, údeniny, mäsové klobásové konzervy, mäsové a syrové klobásy.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených tovarov, maloobchodné služby s uvedenými tovarmi, veľkoobchodná činnosť s uvedenými tovarmi, predvádzanie tovaru.
40 - Spracovanie mäsa a syra pre tretie osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.22, 25.01.10, 26.04.15, 26.04.19, 26.04.16, 25.01.09, 25.01.06, 03.04.11, 22.03.05, 06.01.02, 27.05.11, 05.13.08, 26.04.24, 26.04.03, 25.03.15, 29.01.01, 29.01.15, 06.19.13 
(540) Vyjadrenie