Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5249-2012
(111)  Trademark Number  233705 
(151)  Registration Date  29.11.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5249-2012 
(220)  Application Date  05.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.07.2012 
(450)  Publication of Registration Date  02.01.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  45 
(511)  List of Classified Goods and Services  45 - Poskytovanie právnych služieb. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  AKMM 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  AKMM, s.r.o.; Myslenická 3154/40, Pezinok-Myslenice 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  05.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FH3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.07.2017 7/2017 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.08.2018 8/2018 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.08.2020 8/2020 TC3M
6 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5249-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2012 165,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.10.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2017 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.11.2020 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5249-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.04.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2012 Type Payment
výsledok rešerše 22.05.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2012 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 09.10.2012 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.10.2012 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 21.11.2012 Type Sent document
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 23.11.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.12.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.02.2017 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 06.02.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 22.03.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.04.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 18.04.2017 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 18.04.2017 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 28.04.2017 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.05.2017 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 08.06.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.05.2018 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 30.05.2018 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 26.06.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.05.2020 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 06.05.2020 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 02.07.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 20.10.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 20.10.2020 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 19.11.2020 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2020 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 02.12.2020 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 26.02.2021 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Type Delivered
POZ 5249-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.11.2012 Advokátska kancelária - JUDr. Martin Modlitba, s.r.o. Advokátska kancelária - JUDr. Martin Modlitba, s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.05.2017 AKMM, s.r.o. Advokátska kancelária - JUDr. Martin Modlitba, s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.06.2018 AKMM, s.r.o. AKMM, s.r.o.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.06.2020 AKMM, s.r.o. AKMM, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku