Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5248-2012
(111)  Trademark Number  233383 
(151)  Registration Date  11.10.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5248-2012 
(220)  Application Date  04.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.07.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.12.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  24, 25, 27, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  24 - Textílie a textilné tovary, nezahrnuté v iných triedach; posteľné a stolové pokrývky.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.
27 - Koberce; behúne; rohožky a rohožovina; linoleum a iné materiály na pokrytie existujúcich podláh; tapety (netextilné).
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske funkcie; maloobchodné služby poskytované prostredníctvom internetu a poštové dobierkové maloobchodné služby v oblasti počítačov, počítačových zariadení, kozmetických výrobkov, toaletných výrobkov, zdravotníckych výrobkov, strojov do domácnosti, ručného náradia, optických výrobkov, domácich elektrických a elektronických zariadení, topánok, klobúkov, odevov a odevných doplnkov, nábytku, textílií a kobercov, hračiek, exteriérových zariadení, športového a rekreačného náradia. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.15.01, 27.05.12, 27.05.15, 27.07.19, 26.02.01, 26.07.09, 26.03.24, 26.11.12, 24.15.07 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Consortio Fashion Group spol. s r.o.; Lazaretská 12, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3029/3, Bratislava-Petržalka 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  04.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  04.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 5248-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2012 182,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5248-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 04.04.2012 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2012 Type Payment
Plná moc 26.04.2012 Type Delivered
výsledok rešerše 22.05.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Type Delivered
POZ 5248-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku