Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5246-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236351 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5246-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 37, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Autá; autobusy; autokary; automobilové obývacie prívesy; automobilové pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové strechy; automobily; karosérie automobilov; plátenné strechy na automobily; autopoťahy; autosedadlá; riaditeľné balóny; kolesá na banské vozíky; batožinové kufre na motocykle; batožinové nosiče na vozidlá; betonárske miešačky (vozidlá); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov; bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; bicykle; bicyklové blatníky; bicyklové brzdy; bicyklové hlavy; bicyklové pneumatiky; bicyklové pumpy; bicyklové ráfy; bicyklové rámy; bicyklové sedadlá; bicyklové stojany; bicyklové zvončeky; blatníky; bočné prívesné vozíky; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové diely do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; čapy na pneumatiky; čapy náprav; čelné sklá; cengáče na bicykle; chladiarenské vozidlá; člnové háky; člnové výložníky; člny; nákladné člny; pracovné člny; detské kočíky; detské športové kočíky; diaľkovo ovládané vozidlá (iné než hračky); dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; kozmické dopravné prostriedky; dreziny, vozíky; duše na kolesá automobilov; duše pneumatík; adhézne záplaty a opravy na duše; bicyklové duše; náradie na opravu duší; dvere na dopravné prostriedky; dvojkolesové ručné vozíky; dvojkolesové vozíky; električky; elektromobily; galusky na bicykle; golfové vozíky; lodné háky; obruče na hlavy kolies; hnacie motory do pozemných vozidiel; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hroty na pneumatiky; hydraulické obvody do vozidiel; hydroplány; hydroplány (klzáky); jachty; kabíny lanovej dráhy; kamióny, nákladné vozidlá; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; karavany (obytné prívesy); karosérie dopravných prostriedkov; katapultovacie kreslá (do lietadiel); kesón (dopravný prostriedok); klaksóny automobilov; kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel (s výnimkou motorov); kľuky na bicykle; kočíky; kryty na kočíky; skladacie a športové kočíky; striešky na kočíky; kolesá automobilov; kolesá bicyklov; kolesá vozidiel; okolesníky železničných kolies; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; kolieska do vozíkov; kolobežky; komíny lokomotív; lodné komíny; kompy; kormidlá; lodné kormidlové stroje; kormidlové veslá; koše (nosiče batožiny) na bicykloch; kostry člnov; lodné kostry; kropiace vozidlá; kryty na detské kočíky; brzdové lamely do vozidiel; lanovky; lejacie vozíky; letecké prístroje, stroje a zariadenia; lietadlá; obojživelné lietadlá; lode; loďky; lodné kormidlá; lodné kostry; lodné rebrá; lokomobily (trakčné motory); lokomotívy; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče automobilových kolies; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; mikrolitrážne automobily (kabínové skútre); mopedy; motocykle; motory do pozemných vozidiel; motory motocyklov; elektrické motory do pozemných vozidiel; ťahacie motory; náboje kolies automobilov; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); nákladné autá; nákladné dodávkové vozidlo; naklonené roviny na spúšťanie člnov; napínače na špice (do kolies); nápravové čapy; nápravy vozidiel; nárazníky automobilov; nárazníky vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); nosiče lyží na autá; obojživelníky (hydroplány); obruče hláv kolies; obruče kolies; obruče na kolesá vozidiel; ochranné siete na dámske bicykle; ochranné zariadenia lodí; okenné tabule na okná automobilov; okienka (kruhové otvory); opierky na sedadlá automobilov; opravárske náradie na opravu pneumatík; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; kanoistické pádla; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy na pásové vozidlá; húsenicové pásy na traktory; pedále na bicykle; plášte na pneumatiky; plávajúce rýpadlá; pneumatiky; pneumatiky na vozidlá; bicyklové pneumatiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; podvozky automobilov; podvozky vozidiel; podvozky železničných vozňov; automobilové podvozky; pojazdné bufety; pontóny; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; poťahy na sedadlá vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; prevody do pozemných vozidiel; príchytky (na špice) na kolese; protišmykové reťaze, snehové reťaze; protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky; pružiny závesov do automobilov; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; pumpy na bicykle; ráfiky na bicykle; ráfy kolies automobilov; rámy na bicykle; rámy, podvozky automobilov; vidlicové držiaky vesla; reaktívne motory do pozemných vozidiel; reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných vozidiel; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); reštauračné vozne; reťaze na bicykle a motocykle; riadidlá bicyklov; rohatky; sane (dopravný prostriedok); sanitky; sánky; sedačkové výťahy; sedadlá automobilov; sedadlá na bicykle a motocykle; sedadlové poťahy automobilov; odkladacie siete na batožinu pre dopravné prostriedky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; sklopné zadné dosky dopravných prostriedkov (časti strojov) samohybné; sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); lodné skrutky; smerovky na bicykle; smerovky na dopravné prostriedky; snehové skútre (snehové vozidlá); spacie vozne; špice na kolesá vozidiel; bicyklové špice; spojky pozemných vozidiel; spojky, spriahadlá na vlečenie vozidiel; spojovacie tyče pre pozemné vozidlá nie ako časti motorov; športové autá; železničné spriahadlá; stierače; lodné stožiare; lodné sťažne; stúpadlá na vozidlá; súkolesia do pozemných vozidiel; fúriky; bicyklové ťahadlá riadenia; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiče automobilov; tlmiče perovania do vozidiel; torzné dynamá do pozemných vozidiel; torzné tyče do vozidiel; traktory; transmisné remene do pozemných vozidiel; transportné vozíky visutej lanovky; trojkolky; dodávkové trojkolky; turbíny do pozemných vozidiel; uzávery palivových nádrží vozidiel; vagóny; železničné chladiace vagóny; ventily na automobilové pneumatiky; veslá; visutá lanová dráha; vlečné vozidlá, ťahače; lyžiarske vleky; vodné dopravné prostriedky; vojenské vozidlá na dopravu; volanty vozidiel; vozidlá na diaľkové ovládanie (iné než hračky); zariadenia proti oslneniu do chladiarenských vozidiel; vozíky čistiace; vozíky lanovej dráhy; vozíky na hadice; vozíky na kufre; vozíky na lejaciu panvu; manipulačné vozíky; vozíky na nákupy; vozíky na odliatky; invalidné vozíky; vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; vozne lanovej dráhy; železničný vozový park; vozy; lodné skrutky; vyklápače ako časti nákladných áut; vyklápacie vozíky; vyklápacie zariadenia ako časti nákladných vozňov a vagónov; výstuže plavidiel; vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; vzducholode; vzducholode, balóny; vzduchové pumpy (výbava vozidiel); vzdušné balóny; vzdušné dopravné prostriedky; vznášadlá; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zadné dvierka (ako časti pozemných vozidiel); priľnavé gumené záplaty na opravu duší; zariadenia do vozidiel zabraňujúce oslneniu; zariadenia lanovej dráhy; zásobovacie trojkolky; závažie na vyváženie kolies vozidiel; závesné reťazce pre dopravné prostriedky; závesné tlmiče pre dopravné prostriedky; zdvíhacie zadné dvere (časti pozemných vozidiel); zdvižné vozíky; zdvižné zadnice (časti pozemných vozidiel); železničné vozne; spätné zrkadlá.
37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; opravy a údržba bezpečnostných schránok; budovanie závodov a tovární; čalúnenie; čalúnnické opravy; chemické čistenie; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; prenájom čistiacich strojov; oprava dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácia okien a dverí; inštalácie a opravy elektrických spotrebičov; oprava topografických prístrojov; čistenie pemzou; oprava hodín; údržba a oprava horákov; reštaurovanie hudobných nástrojov; stavebné informácie; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba, čistenie a opravy kože; údržba, čistenie a opravy kožušín; inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; údržba a opravy lietadiel; výstavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; mazanie vozidiel; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murovanie; údržba nábytku; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; inštalácia okien a dverí; čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava šatstva; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; informácie o opravách; podmorské opravy; ostrenie a brúsenie nožov; inštalácia a opravy pecí; brúsenie šmirgľovým papierom; plnenie tonerov; protektorovanie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov; podmorské budovanie; pokrývačské práce na strechách budov; inštalácia a opravy systémov proti vlámaniu; povrchové čistenie exteriérov budov; povrchové dobývanie; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; pranie; pranie alebo čistenie; pranie bielizne; pranie plienok; precínovanie (opravy); oprava a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom vozidiel na zametanie; prenájom žeriavov (staveniskových); budovanie prístavných hrádzí; budovanie prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; kladenie cestných povrchov; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; čistenie šatstva; opravy šatstva; výstavba a opravy skladov; ničenie škodcov s výnimkou poľnohospodárskych; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácia, údržba a opravy strojov; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; inštalácia a opravy telefónov; údržba a opravy trezorov; údržba bazénov; umývanie automobilov; utesňovanie stavieb; opravy vozidiel pri poruchách a nehodách; vŕtanie studní; vulkanizácia pneumatík (oprava); inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výroba umelého snehu; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy výťahov; oprava zámkov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
41 - Akadémie (vzdelávanie); cirkusy; praktické cvičenie (ukážky); prenájom dekorácií; korešpondenčné kurzy; diskotéky (služby); prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby v oblasti estrády; produkcia filmov s výnimkou reklamných; prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; prenájom filmov; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; poskytovanie služieb golfových ihrísk; gymnastický výcvik; hazardné hry; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; kaligrafické služby; prevádzkovanie kasína; služby v kempingu so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; fitnes kluby; vydávanie kníh; služby putovných knižníc; knižnice (požičovne kníh); koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; meranie času na športových podujatiach; služby múzeí; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; služby poskytované orchestrami; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky; pedagogické informácie; písanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); poskytovanie on line počítačových hier (z počítačových sietí); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie videopások; praktický výcvik (ukážky); služby prázdninových táborov (zábava); organizovanie predstavení (manažérske služby); výroba divadelných alebo iných predstavení; prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom kinematografických filmov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom potápačského výstroja; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; reportérske služby; rozhlasová zábava; prenájom rozhlasových a televíznych programov; výroba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie seminárov; školenie; detské škôlky; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby športovísk; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; strihanie videopások; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; organizovanie a vedenie sympózií; telesné cvičenie; televízna zábava; zverejňovanie textov (okrem reklamných); titulkovanie; tlmočenie posunkovej reči; tvorba videofilmov; modelingové služby pre umelcov; predaj vstupeniek na zábavné podujatia; rezervácia vstupeniek; náboženská výchova; vyučovanie; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vzdelávanie; zábava, pobavenie; živé predstavenia; služby zoologických záhrad; cvičenie zvierat; prenájom zvukových nahrávacích zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.04, 26.04.05, 26.04.19, 26.04.24, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.04, 25.05.03, 27.05.23, 26.07.11, 27.99.13, 27.99.24 
(540) Vyjadrenie