Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5245-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236350 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5245-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 37, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Autá; autobusy; autokary; automobilové obývacie prívesy; automobilové pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové strechy; automobily; karosérie automobilov; plátenné strechy na automobily; autopoťahy; autosedadlá; riaditeľné balóny; kolesá na banské vozíky; batožinové kufre na motocykle; batožinové nosiče na vozidlá; betonárske miešačky (vozidlá); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov; bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; bicykle; bicyklové blatníky; bicyklové brzdy; bicyklové hlavy; bicyklové pneumatiky; bicyklové pumpy; bicyklové ráfy; bicyklové rámy; bicyklové sedadlá; bicyklové stojany; bicyklové zvončeky; blatníky; bočné prívesné vozíky; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové diely do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; čapy na pneumatiky; čapy náprav; čelné sklá; cengáče na bicykle; chladiarenské vozidlá; člnové háky; člnové výložníky; člny; nákladné člny; pracovné člny; detské kočíky; detské športové kočíky; diaľkovo ovládané vozidlá (iné než hračky); dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; kozmické dopravné prostriedky; dreziny, vozíky; duše na kolesá automobilov; duše pneumatík; adhézne záplaty a opravy na duše; bicyklové duše; náradie na opravu duší; dvere na dopravné prostriedky; dvojkolesové ručné vozíky; dvojkolesové vozíky; električky; elektromobily; galusky na bicykle; golfové vozíky; lodné háky; obruče na hlavy kolies; hnacie motory do pozemných vozidiel; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hroty na pneumatiky; hydraulické obvody do vozidiel; hydroplány; hydroplány (klzáky); jachty; kabíny lanovej dráhy; kamióny, nákladné vozidlá; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; karavany (obytné prívesy); karosérie dopravných prostriedkov; katapultovacie kreslá (do lietadiel); kesón (dopravný prostriedok); klaksóny automobilov; kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel (s výnimkou motorov); kľuky na bicykle; kočíky; kryty na kočíky; skladacie a športové kočíky; striešky na kočíky; kolesá automobilov; kolesá bicyklov; kolesá vozidiel; okolesníky železničných kolies; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; kolieska do vozíkov; kolobežky; komíny lokomotív; lodné komíny; kompy; kormidlá; lodné kormidlové stroje; kormidlové veslá; koše (nosiče batožiny) na bicykloch; kostry člnov; lodné kostry; kropiace vozidlá; kryty na detské kočíky; brzdové lamely do vozidiel; lanovky; lejacie vozíky; letecké prístroje, stroje a zariadenia; lietadlá; obojživelné lietadlá; lode; loďky; lodné kormidlá; lodné kostry; lodné rebrá; lokomobily (trakčné motory); lokomotívy; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče automobilových kolies; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; mikrolitrážne automobily (kabínové skútre); mopedy; motocykle; motory do pozemných vozidiel; motory motocyklov; elektrické motory do pozemných vozidiel; ťahacie motory; náboje kolies automobilov; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); nákladné autá; nákladné dodávkové vozidlo; naklonené roviny na spúšťanie člnov; napínače na špice (do kolies); nápravové čapy; nápravy vozidiel; nárazníky automobilov; nárazníky vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); nosiče lyží na autá; obojživelníky (hydroplány); obruče hláv kolies; obruče kolies; obruče na kolesá vozidiel; ochranné siete na dámske bicykle; ochranné zariadenia lodí; okenné tabule na okná automobilov; okienka (kruhové otvory); opierky na sedadlá automobilov; opravárske náradie na opravu pneumatík; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; kanoistické pádla; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy na pásové vozidlá; húsenicové pásy na traktory; pedále na bicykle; plášte na pneumatiky; plávajúce rýpadlá; pneumatiky; pneumatiky na vozidlá; bicyklové pneumatiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; podvozky automobilov; podvozky vozidiel; podvozky železničných vozňov; automobilové podvozky; pojazdné bufety; pontóny; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; poťahy na sedadlá vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; prevody do pozemných vozidiel; príchytky (na špice) na kolese; protišmykové reťaze, snehové reťaze; protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky; pružiny závesov do automobilov; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; pumpy na bicykle; ráfiky na bicykle; ráfy kolies automobilov; rámy na bicykle; rámy, podvozky automobilov; vidlicové držiaky vesla; reaktívne motory do pozemných vozidiel; reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných vozidiel; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); reštauračné vozne; reťaze na bicykle a motocykle; riadidlá bicyklov; rohatky; sane (dopravný prostriedok); sanitky; sánky; sedačkové výťahy; sedadlá automobilov; sedadlá na bicykle a motocykle; sedadlové poťahy automobilov; odkladacie siete na batožinu pre dopravné prostriedky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; sklopné zadné dosky dopravných prostriedkov (časti strojov) samohybné; sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); lodné skrutky; smerovky na bicykle; smerovky na dopravné prostriedky; snehové skútre (snehové vozidlá); spacie vozne; špice na kolesá vozidiel; bicyklové špice; spojky pozemných vozidiel; spojky, spriahadlá na vlečenie vozidiel; spojovacie tyče pre pozemné vozidlá nie ako časti motorov; športové autá; železničné spriahadlá; stierače; lodné stožiare; lodné sťažne; stúpadlá na vozidlá; súkolesia do pozemných vozidiel; fúriky; bicyklové ťahadlá riadenia; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiče automobilov; tlmiče perovania do vozidiel; torzné dynamá do pozemných vozidiel; torzné tyče do vozidiel; traktory; transmisné remene do pozemných vozidiel; transportné vozíky visutej lanovky; trojkolky; dodávkové trojkolky; turbíny do pozemných vozidiel; uzávery palivových nádrží vozidiel; vagóny; železničné chladiace vagóny; ventily na automobilové pneumatiky; veslá; visutá lanová dráha; vlečné vozidlá, ťahače; lyžiarske vleky; vodné dopravné prostriedky; vojenské vozidlá na dopravu; volanty vozidiel; vozidlá na diaľkové ovládanie (iné než hračky); zariadenia proti oslneniu do chladiarenských vozidiel; vozíky čistiace; vozíky lanovej dráhy; vozíky na hadice; vozíky na kufre; vozíky na lejaciu panvu; manipulačné vozíky; vozíky na nákupy; vozíky na odliatky; invalidné vozíky; vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; vozne lanovej dráhy; železničný vozový park; vozy; lodné skrutky; vyklápače ako časti nákladných áut; vyklápacie vozíky; vyklápacie zariadenia ako časti nákladných vozňov a vagónov; výstuže plavidiel; vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; vzducholode; vzducholode, balóny; vzduchové pumpy (výbava vozidiel); vzdušné balóny; vzdušné dopravné prostriedky; vznášadlá; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zadné dvierka (ako časti pozemných vozidiel); priľnavé gumené záplaty na opravu duší; zariadenia do vozidiel zabraňujúce oslneniu; zariadenia lanovej dráhy; zásobovacie trojkolky; závažie na vyváženie kolies vozidiel; závesné reťazce pre dopravné prostriedky; závesné tlmiče pre dopravné prostriedky; zdvíhacie zadné dvere (časti pozemných vozidiel); zdvižné vozíky; zdvižné zadnice (časti pozemných vozidiel); železničné vozne; spätné zrkadlá.
37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; opravy a údržba bezpečnostných schránok; budovanie závodov a tovární; čalúnenie; čalúnnické opravy; chemické čistenie; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; prenájom čistiacich strojov; oprava dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácia okien a dverí; inštalácie a opravy elektrických spotrebičov; oprava topografických prístrojov; čistenie pemzou; oprava hodín; údržba a oprava horákov; reštaurovanie hudobných nástrojov; stavebné informácie; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba, čistenie a opravy kože; údržba, čistenie a opravy kožušín; inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; údržba a opravy lietadiel; výstavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; mazanie vozidiel; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murovanie; údržba nábytku; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; inštalácia okien a dverí; čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava šatstva; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; informácie o opravách; podmorské opravy; ostrenie a brúsenie nožov; inštalácia a opravy pecí; brúsenie šmirgľovým papierom; plnenie tonerov; protektorovanie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov; podmorské budovanie; pokrývačské práce na strechách budov; inštalácia a opravy systémov proti vlámaniu; povrchové čistenie exteriérov budov; povrchové dobývanie; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; pranie; pranie alebo čistenie; pranie bielizne; pranie plienok; precínovanie (opravy); oprava a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom vozidiel na zametanie; prenájom žeriavov (staveniskových); budovanie prístavných hrádzí; budovanie prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; kladenie cestných povrchov; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; čistenie šatstva; opravy šatstva; výstavba a opravy skladov; ničenie škodcov s výnimkou poľnohospodárskych; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácia, údržba a opravy strojov; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; inštalácia a opravy telefónov; údržba a opravy trezorov; údržba bazénov; umývanie automobilov; utesňovanie stavieb; opravy vozidiel pri poruchách a nehodách; vŕtanie studní; vulkanizácia pneumatík (oprava); inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výroba umelého snehu; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy výťahov; oprava zámkov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
41 - Akadémie (vzdelávanie); cirkusy; praktické cvičenie (ukážky); prenájom dekorácií; korešpondenčné kurzy; diskotéky (služby); prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby v oblasti estrády; produkcia filmov s výnimkou reklamných; prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; prenájom filmov; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; poskytovanie služieb golfových ihrísk; gymnastický výcvik; hazardné hry; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; kaligrafické služby; prevádzkovanie kasína; služby v kempingu so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; fitnes kluby; vydávanie kníh; služby putovných knižníc; knižnice (požičovne kníh); koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; meranie času na športových podujatiach; služby múzeí; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; služby poskytované orchestrami; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky; pedagogické informácie; písanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); poskytovanie on line počítačových hier (z počítačových sietí); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie videopások; praktický výcvik (ukážky); služby prázdninových táborov (zábava); organizovanie predstavení (manažérske služby); výroba divadelných alebo iných predstavení; prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom kinematografických filmov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom potápačského výstroja; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; reportérske služby; rozhlasová zábava; prenájom rozhlasových a televíznych programov; výroba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie seminárov; školenie; detské škôlky; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby športovísk; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; strihanie videopások; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; organizovanie a vedenie sympózií; telesné cvičenie; televízna zábava; zverejňovanie textov (okrem reklamných); titulkovanie; tlmočenie posunkovej reči; tvorba videofilmov; modelingové služby pre umelcov; predaj vstupeniek na zábavné podujatia; rezervácia vstupeniek; náboženská výchova; vyučovanie; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vzdelávanie; zábava, pobavenie; živé predstavenia; služby zoologických záhrad; cvičenie zvierat; prenájom zvukových nahrávacích zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 25.05.01, 26.04.04, 26.04.19, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.04, 26.11.02, 27.05.23, 25.05.03, 27.99.13, 27.99.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MX Slovakia s. r. o.; Röntgenova 28, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.; Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
 
POZ 5245-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.05.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5245-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.04.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 12.04.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.05.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 13.06.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.06.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.06.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 09.07.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Typ Odoslané
POZ 5245-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku