Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 52420
(111)  Číslo ochrannej známky  165195 
(151)  Dátum zápisu  29.09.1982 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  52420 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.1981 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.11.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Sukne, obleky, domáce šaty, šortky, blúzy, šaty, kabáty pre ženy a dievčatá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EVAN-PICONE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Premier Brands IP LLC; 1411 Broadway, New York, New York 10018; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., advokátka; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.1995 11/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2002 01/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2011 02/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.02.2012 02/2012 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.12.2014 12/2014 PC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2015 09/2015 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2015 09/2015 PC3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2020 01/2020 PC3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2020 01/2020 PC3M
11 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2020 01/2020 PC3M
12 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 52420
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 52420
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.03.1994 Typ Doručené
2 Plná moc 31.03.1994 Typ Doručené
3 Doklad 31.03.1994 Typ Doručené
4 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.04.1994 Typ Platba
5 Doklad 29.06.1994 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.06.1995 Typ Odoslané
7 Doklad 24.07.1995 Typ Doručené
8 p.na dodatok 28.07.1995 Typ Interné listy
9 p.na dodatok 28.07.1995 Typ Interné listy
10 dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.1995 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2001 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.09.2001 Typ Doručené
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2001 Typ Platba
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.09.2001 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.11.2010 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.11.2010 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2011 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.12.2011 Typ Doručené
19a Plná moc 16.12.2011 Typ Doručené
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2011 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
22 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.07.2014 Typ Doručené
22a Plná moc 22.07.2014 Typ Doručené
22b Doklad o prevode/prechode 22.07.2014 Typ Doručené
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.07.2014 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2014 Typ Odoslané
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.06.2015 Typ Platba
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.06.2015 Typ Platba
27 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2015 Typ Doručené
28 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2015 Typ Doručené
28a Plná moc 15.06.2015 Typ Doručené
28b Doklad o prevode 15.06.2015 Typ Doručené
29 dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2015 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis prevodu 22.10.2019 Typ Doručené
30a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
31 Žiadosť o zápis prevodu 22.10.2019 Typ Doručené
31a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
32 Žiadosť o zápis prevodu 22.10.2019 Typ Doručené
32a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
32b Plná moc 22.10.2019 Typ Doručené
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2019 Typ Platba
34 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2019 Typ Platba
35 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2019 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 06.12.2019 Typ Odoslané
37 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2021 Typ Doručené
38 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Typ Doručené
39 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2021 Typ Platba
40 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 52420
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Palm Beach Company
T-M Ventures Inc.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.10.2001 Jones Investment Co., Inc. Jones Investment Co., Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.12.2011 Jones Investment Co., Inc. Jones Investment Co., Inc.
3 Prevod majiteľa 03.11.2014 Jones Apparel (US) LLC Jones Investment Co., Inc.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 03.11.2014 Bušová Eva, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.07.2015 JH Apparel (US) LLC Jones Apparel (US) LLC
6 Prevod majiteľa 30.07.2015 Kasper Group LLC JH Apparel (US) LLC
7 Zápis alebo zmena zástupcu 30.07.2015 Bušová Eva, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., advokátka
8 Prevod majiteľa 28.11.2019 Nine West Apparel Holdings LLC Kasper Group LLC
9 Prevod majiteľa 28.11.2019 Premier Brands Group Holdings LLC Nine West Apparel Holdings LLC
10 Prevod majiteľa 28.11.2019 Premier Brands IP LLC Premier Brands Group Holdings LLC
11 Zápis alebo zmena zástupcu 28.11.2019 Bušová Eva, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku