Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5242-2004
(111)  Trademark Number  212184 
(151)  Registration Date  10.11.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  19.11.2014 
(210)  Application Number  5242-2004 
(220)  Application Date  19.11.2004 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.08.2005 
(450)  Publication of Registration Date  02.02.2006 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Periodické a neperiodické publikácie, reklamné tlačoviny, letáky, lósy, tikety, plagáty, kalendáre.
35 - Reklamná činnosť.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných súťaží. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ZÁZRAČNÁ RYBKA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.11.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2005 08/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2006 02/2006 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2015 04/2015 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.04.2015 04/2015 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 5242-2004
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5242-2004
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.11.2004 Type Delivered
1a Plná moc 19.11.2004 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.12.2004 Type Payment
3 výsledok rešerše 27.06.2005 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2005 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.12.2005 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
6a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
6b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
7 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.10.2014 Type Delivered
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2014 Type Delivered
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2014 Type Payment
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2014 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
14a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
15 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
16a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
16b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
16c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
16d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
16e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
16f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
17 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 5242-2004
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.02.2015 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku