Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 524-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  524-2020 
(220)  Application Date  02.03.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.04.2020 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Potravinárske aromatické prísady (esenciálne oleje).
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; fľaše; tepelne izolované fľaše (termosky); keramické výrobky pre domácnosť.
22 - Vrecia na prepravu a uchovávanie sypkých tovarov; textilné vrecká na balenie.
24 - Nažehľovacie textílie; textilné materiály; textílie; bavlnené textílie;obrusy (okrem papierových); cestovné deky; textílie na bielizeň; utierky na riad; textílie na vyšívanie s predkresleným vzorom; bytový textil; textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; textilné etikety.
25 - Športové tričká, dresy.
29 - Džemy; sušená zelenina; prípravky na zeleninové polievky; vajcia; prípravky na výrobu polievok.
30 - Cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); sušienky, keksy; zákusky, koláče; cukrovinky; cukrárske výrobky; cestá na koláče; chlieb; jemné pečivárske výrobky; sušienky; pečivo s mäsovou náplňou; slané pečivo (krekery); cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov;omáčky na cestoviny; knedle.
31 - Čerstvá zelenina; úžitkové domáce zvieratá; suché krmivo; čerstvé záhradné bylinky; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; prípravky pre nosnice.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.05.01, 03.05.20, 27.05.03, 27.05.15, 29.01.03, 29.01.07 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, hnedá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Zajac Jozef, Ing.; Račice 35, 972 22 Nitrica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2020 04/2020 BA3M
 
POZ 524-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 524-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.03.2020 Type Delivered
1a Sprievodný list 02.03.2020 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 02.03.2020 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.03.2020 Type Delivered
2a Vyjadrenie označenia 04.03.2020 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 04.03.2020 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2020 Type Payment
5 výsledok rešerše 13.03.2020 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 13.03.2020 Type Internal Letter
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.07.2020 Type Delivered
7a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
7b Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
7c Plná moc 02.07.2020 Type Delivered
8 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
8a Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8b Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8c Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8d Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8e Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8f Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8g Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8h Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8i Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8j Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8k Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8l Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8m Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8n Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8o Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8p Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8q Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
8r Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
8s Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
9 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
9a Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
9b Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
9c Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
9d Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
9e Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
9f Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
9g Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
9h Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
9i Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
10 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
10a Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
10b Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
10c Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
10d Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
10e Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
11 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
11a Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
11b Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
11c Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
11d Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
11e Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
11f Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
11g Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
11h Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
11i Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
12 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
12a Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12b Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12c Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12d Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12e Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12f Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12g Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12h Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12i Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12j Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12k Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12l Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
12m Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
13 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
13a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
14 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
14a Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
14b Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
14c Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
14d Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
14e Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
14f Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
14g Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
14h Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
14i Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
14j Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
15 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
15a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
16 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
16a Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16b Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16c Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16d Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16e Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16f Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16g Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16h Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16i Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16j Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16k Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16l Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16m Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16n Doplnenie námietok 02.07.2020 Type Delivered
16o Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
17 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
17a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
18 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
18a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
19 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
19a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
20 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
20a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
21 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Type Delivered
21a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Type Delivered
22 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 27.07.2020 Type Payment
23 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 04.08.2020 Type Sent document
24 Vyjadrenie k námietkam 02.09.2020 Type Delivered
24a Príloha inde neuvedená 02.09.2020 Type Delivered
25 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 29.04.2021 Type Sent document
26 Podanie rozkladu 28.05.2021 Type Delivered
26a Sprievodný list 28.05.2021 Type Delivered
27 Odpoveď na správu úradu 28.05.2021 Type Delivered
27a Príloha inde neuvedená 28.05.2021 Type Delivered
27b Príloha inde neuvedená 28.05.2021 Type Delivered
27c Príloha inde neuvedená 28.05.2021 Type Delivered
27d Sprievodný list 28.05.2021 Type Delivered
28 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 09.06.2021 Type Sent document
29 predkladacia správa k rozkladu 16.06.2021 Type Internal Letter
30 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 22.06.2021 Type Sent document
POZ 524-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku