Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 524-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  524-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.03.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Potravinárske aromatické prísady (esenciálne oleje).
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; fľaše; tepelne izolované fľaše (termosky); keramické výrobky pre domácnosť.
22 - Vrecia na prepravu a uchovávanie sypkých tovarov; textilné vrecká na balenie.
24 - Nažehľovacie textílie; textilné materiály; textílie; bavlnené textílie;obrusy (okrem papierových); cestovné deky; textílie na bielizeň; utierky na riad; textílie na vyšívanie s predkresleným vzorom; bytový textil; textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; textilné etikety.
25 - Športové tričká, dresy.
29 - Džemy; sušená zelenina; prípravky na zeleninové polievky; vajcia; prípravky na výrobu polievok.
30 - Cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); sušienky, keksy; zákusky, koláče; cukrovinky; cukrárske výrobky; cestá na koláče; chlieb; jemné pečivárske výrobky; sušienky; pečivo s mäsovou náplňou; slané pečivo (krekery); cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov;omáčky na cestoviny; knedle.
31 - Čerstvá zelenina; úžitkové domáce zvieratá; suché krmivo; čerstvé záhradné bylinky; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; prípravky pre nosnice.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.05.01, 03.05.20, 27.05.03, 27.05.15, 29.01.03, 29.01.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, hnedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zajac Jozef, Ing.; Račice 35, 972 22 Nitrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2020 04/2020 BA3M
 
POZ 524-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 524-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.03.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.03.2020 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 02.03.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.03.2020 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 04.03.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 04.03.2020 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 13.03.2020 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 13.03.2020 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.07.2020 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
7c Plná moc 02.07.2020 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
8a Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8b Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8c Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8d Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8e Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8f Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8g Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8h Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8i Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8j Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8k Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8l Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8m Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8n Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8o Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8p Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8q Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
8r Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
8s Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
9 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
9a Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
9b Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
9c Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
9d Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
9e Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
9f Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
9g Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
9h Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
9i Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
10 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
10a Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
10b Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
10c Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
10d Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
11 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
11a Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
11b Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
11c Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
11d Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
11e Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
11f Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
11g Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
11h Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
11i Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
12 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
12a Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12b Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12c Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12d Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12e Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12f Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12g Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12h Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12i Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12j Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12k Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12l Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
12m Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
13 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
14a Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
14b Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
14c Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
14d Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
14e Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
14f Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
14g Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
14h Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
14i Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
14j Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
15 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
16 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
16a Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16b Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16c Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16d Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16e Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16f Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16g Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16h Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16i Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16j Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16k Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16l Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16m Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16n Doplnenie námietok 02.07.2020 Typ Doručené
16o Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
17 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
19 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
20 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
21 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
22 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 27.07.2020 Typ Platba
23 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 04.08.2020 Typ Odoslané
24 Vyjadrenie k námietkam 02.09.2020 Typ Doručené
24a Príloha inde neuvedená 02.09.2020 Typ Doručené
25 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 29.04.2021 Typ Odoslané
POZ 524-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku