Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5231-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231143 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5231-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Zavárané, konzervované, sušené, varené, nakladané ovocie a zelenina.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.04, 02.03.16, 02.03.08, 02.03.23, 09.07.17, 05.07.17, 05.07.24, 25.01.01, 26.01.14, 26.11.11, 27.05.03, 27.05.24, 27.05.11, 29.01.02, 29.01.04, 25.01.97 
(540) Vyjadrenie