Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5230-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233671 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.03.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5230-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.03.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 19, 20, 21, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Vodárenské a sanitárne zariadenia; sprchové a vaňové sety; vane; umývadlá; sprchy; inštalačné súčiastky a materiál na umývadlá, vane a sprchy; sanitárne odtokové armatúry pre umývadlá, vane a sprchy; podpery na umývadlá a vane; zmiešavacie ventily (kohútiky); batérie na regulovanie vody; sprchové, umývadlové a vaňové batérie; kúpeľňové armatúry; kúpeľňové doplnky; kúpeľňové kabínky; kúpeľňové panely; kúpeľňové sanitárne zariadenia; kúpeľňové steny; masážne vaňové zariadenia; vírivkové vane; externé vírivé vane; dýzy pre vaňové zariadenia a sprchy; sprchové kabíny a vane; sprchové príslušenstvo; toalety; bidety; splachovacie nádrže pre WC; veká na WC misu; plaváky do WC; splachovačov; svietidlá do kúpeľni a iných sanitárnych zariadení; sušiče na ruky a vlasy; saunovacie zariadenia a ich príslušenstvo.
19 - Dlažba; dlažby, obklady, obkladačky a iné obkladacie materiály patriace do triedy 19; drevené podlahy; parketové drevené podlahy; laminátové podlahy; podlahy z korku; nekovové podlahy; nekovové bazény a ich príslušenstvo.
20 - Nábytok; kúpeľňový nábytok; kúpeľňové doplnky (nábytok); kúpeľňové toaletné potreby; kúpeľňové zrkadlá.
21 - Zásobníky na papierové utierky a toaletný papier; kefy na čistenie WC; držiaky na použitie v sanitárnych zariadeniach, najmä na kefy, uteráky, utierky, papier; mydlá, šampóny.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so sanitárnymi a vodárenskými zariadeniami, ich súčasťami a doplnkami, s dlažbami, obkladmi, podlahami; nábytkom; zrkadlami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  12.03.25, 27.03.15, 26.11.12, 26.02.01, 27.05.21, 29.01.01, 29.01.04, 12.03.11, 27.99.13, 27.99.03, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hasznos Miroslav, Ing.; SNP 301, 937 01 Želiezovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 08/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 01/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 5230-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5230-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.03.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 28.03.2012 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 28.03.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.06.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.06.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.08.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.10.2021 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.10.2021 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 5230-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku