Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 523-2011
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  523-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.03.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 31, 32, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Zubné abrazíva; absorpčná vata; absorpčné tampóny; adjuvanciá na lekárske účely; akaricídy (prípravok na ničenie roztočov); akonitín; aldehydy na farmaceutické účely; algicídy; alkalické jodidy na farmaceutické účely; alkaloidy na lekárske účely; aminokyseliny na lekárske účely; aminokyseliny na veterinárske účely; analgetika; anestetiká; kôra angostura na lekárske účely; antelmintikum; antibiotiká; chemické antikoncepčné prípravky; antipyretiká (lieky proti horúčke); antiseptická vata; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; antiuriká (prípravky proti močeniu); aseptická vlna; astmatický čaj; medicínske bahno; bahno na kúpele; bakteriálne jedy; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamovacie prípravky na lekárske účely; biela voda; bielkovinová potrava na lekárske účely; bielkovinové prípravky na lekárske účely; bioicídy; biologické prípravky na zverolekárske účely; bizmutové prípravky na farmaceutické účely; prostriedky proti bolesti hlavy; tyčinky proti bolesti hlavy; tyčinky proti bradaviciam; bróm na farmaceutické účely; bronchodilatačné prípravky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; byliny na fajčenie na lekárske účely; cédrové drevo; netabakové cigarety na lekárske účely; cigarety bez obsahu tabaku na lekárske účely; cukor na lekárske účely; cukrovinky s liečivými prísadami; cupanina na farmaceutické účely; čapíky; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; dámske vložky; dentifikačné prípravky; detergenty na lekárske účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty na obleky a textilné materiály; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobné použitie; diabetický chlieb; diagnostické prípravky na lekárske účely; prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekárske účely; dietetické látky upravené na lekárske účely; dietetické nápoje upravené na lekárske účely; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; digestíva na farmaceutické účely; digitalín; prípravky na umývanie dobytka; doplnky výživy na lekárske účely; draselné soli na lekárske účely; drogy na liečebné účely; droždie na farmaceutické účely; chemické vodiče na elektródy elektrokardiogramov; enzymatické prípravky na lekárske účely; enzymatické prípravky na zverolekárske účely; enzýmy na lekárske účely; enzýmy na zverolekárske účely; ergot na farmaceutické účely; kôprové esencie na lekárske účely; estery celulózy na farmaceutické účely; étery celulózy na farmaceutické účely; eukalyptol na farmaceutické účely; eukalyptus na farmaceutické účely; fajčiarske bylinky na lekárske účely; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; fenikel na lekárske účely; fenol na farmaceutické účely; mliečne fermenty na farmaceutické účely; fermenty na farmaceutické účely; formaldehyd na farmaceutické účely; fosfáty na farmaceutické účely; chemické prípravky proti fyloxére; gáfor na lekárske účely; gáfrový olej na lekárske účely; kyselina galová na farmaceutické účely; gáza na obväzovanie; gencián na farmaceutické účely; germicídy (dezinfekčné prípravky); glukóza na lekárske účely; glycerín na lekárske účely; glycerofosfáty; guajakol na farmaceutické účely; guma na lekárske účely; gumiguta na lekárske účely; gurjunský balzam na lekárske účely; hematogén; hemoglobín; prípravky proti hemeroidom; hemostatické tyčinky; herbicídy; repelenty proti hmyzu; hojivé hubky; hojivé náplasti; horčica na farmaceutické účely; horčicové obklady; horčicový olej na lekárske účely; horčičné náplasti; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; hydrastín; hydrastinín; hydrogén uhličitan sodný na farmaceutické účely; hygienické nohavičky; hygienické vložky; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chemické prípravky na zverolekárske účely; chemicko-farmaceutické prípravky; chinín na lekárske účely; chinínovník na lekárske účely; chinolín na lekárske účely; chirurgické implantačné preparáty (živé tkanivá); chirurgické obväzy; chirurgické plachty; chirurgické tkaniny; chlieb pre diabetikov; chloralhydrát na farmaceutické účely; chloroform, trichlórmetán; výťažky z chmeľu na farmaceutické účely; chirurgické implantačné preparáty (živé tkanivá); medicinálne infúzie; absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov; insekticídy; semeno na umelú insemináciu; írsky mach (karagén) na lekárske účely; izotopy na lekárske účely; jalapy; výťažok z jalapového koreňa (preháňadlo); jedy; jód na farmaceutické účely; jodidy na farmaceutické účely; jodoform; jódová tinktúra; jojoba; kalomel, chlorid ortutnatý; kandis na lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely; kapsuly na lieky; karagén na lekárske účely; karbonyl (prípravok na hubenie parazitov); kaučuk na zubo lekárske účely; kaustické ceruzky; kebračo na lekárske účely; kokaín; kolódium na farmaceutické účely; kôra kondurango na lekárske účely; roztoky na kontaktné šošovky; kostný tmel pre chirurgiu a ortopédiu; kôprové esencie na lekárske účely; kôra manglového stromu na farmaceutické účely; kôry na farmaceutické účely; krém z vínneho kameňa na farmaceutické účely; kreozot na farmaceutické účely; prísady do krmív na lekárske účely; krotónová kôra; krv na lekárske účely; krvná plazma; prípravky proti kryptogamným rastlinám; chemické prípravky na liečenie kúkoľa; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; morská voda na kúpanie na lekárske účely; liečivé prípravky do kúpeľa; terapeutické prípravky do kúpeľa; bahno na kúpele; soli do minerálnych kúpeľov; perličkové kúpele; prípravky do perličkových kúpeľov; liečivé kúpeľové soli; kurare; krúžky na kuracie oká; liečivá na kuracie oká; náplasti na kuracie oká; kyseliny na farmaceutické účely; kyslík na lekárske účely; prípravky na kyslíkové kúpele; laktóza; ľanové semená mleté na farmaceutické účely; ľanové semená na farmaceutické účely; laxatíva; lecitín na lekárske účely; prenosné lekárničky (plné); lekárničky (plné); lepidlá na umelé chrupy; leukoplast; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé korene; liečivé nápoje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; lieky proti poteniu nôh; linimenty (tekuté masti); tampóny impregnované farmaceutickým lotionom; lotion (prípravky na vymývanie) na farmaceutické účely; lotion (prípravky na vymývanie) na zverolekárske účely; farmaceutické prípravky na liečenie lupín; lupulín na farmaceutické účely; magnézia (oxid horečnatý) na farmaceutické účely; mandľové mlieko na farmaceutické účely; masti na farmaceutické účely; masti na lekárske účely; masti proti popáleninám; materiály na zubné odtlačky; materská kasička na lekárske účely; medicinálne infúzie; medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; medicinálny alkohol; medovková voda na farmaceutické účely; menštruačné nohavičky; menštruačné tampóny; menštruačné vložky; mentol; mentol na farmaceutické účely; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; vývary pre kultúry mikroorganizmov; výživné látky pre mikroorganizmy; živná pôda pre kultúry mikroorganizmov; mikroorganizmy na použitie v lekárstve a zverolekárstve; minerálne prípravky potravinárske; minerálne vody na liečenie; mliečne fermenty na farmaceutické účely; mliečny cukor (laktóza); mliečny tuk; mlieko obohatené bielkovinami; modelovacie vosky; modelovacie vosky pre zubných lekárov; papier odolný proti moliam; prípravky proti moliam; moleskin na lekárske použitie (silná pevná bavlnená látka); morská voda na kúpele na lekárske účely; lepy na muchy; pásky na chytanie múch; prípravky na hubenie múch; múka na farmaceutické účely; myrobalánová kôra na farmaceutické účely; prípravky na ničenie myší; prostriedky proti nadúvaniu zvierat; gumové náplasti; lepiace náplasti na lekárske účely; náplecné obväzy na chirurgické účely; náramky na lekárske účely; narkotiká; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; zdravotné nohavičky; obklady (teplé zábaly); oblátky na farmaceutické účely; dezodoranty na obleky a textilné materiály; proti parazitické obojky pre zvieratá; hygienické obrúsky; obväzový materiál; zdravotnícke obväzy; obväzy tlakové; octan hlinitý na farmaceutické účely; octany na použitie ako farmaceutické prípravky; prípravky na vyplachovanie očí; prípravky na odtlačky; odtučňovacie čaje na lekárske účely; olej z tresčej pečene; oleje na lekárske účely; oleje proti ovadom; masti proti omrzlinám na farmaceutické účely; opiáty; ópium; opodeldok; poterapické prípravky; organoterapeutické prípravky; ortuťové masti; vankúšiky (náplasti) na otlaky; oleje proti ovadom; ovínadlá; oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické účely; papier odolný proti moliam; prípravky proti parazitom; adhézne opasky na lekárske účely; lepiace pásky na lekárske účely; pásky na oči na lekárske pouţitie; pastilky na farmaceutické účely; pásy na hygienické vložky; pektín na farmaceutické účely; pepsíny na farmaceutické účely; peptóny na farmaceutické účely; peroxid vodíka na lekárske účely; pesticídy; pijavice na lekárske účely; chemické prípravky na ošetrovanie plesní; pľuzgierotvorné prípravky (látky); prípravky na dezinfekciu plynom na lekárske účely; tabletky na dezinfekciu plynom; tyčinky na dezinfekciu plynom; plyn na lekárske účely; farmaceutické prípravky na pokožku; prípravky na ošetrenie popálenín; porcelán na zubné protézy; posilňujúce prípravky, toniká; prípravky proti poteniu; otrava pre potkany; potrava na farmaceutické účely; potrava pre dojčatá; dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely; prípravky na sterilizáciu pôdy; práškové kantaridy; preháňadlá; prípravky na ničenie lariev; prípravky na omrzliny; prípravky na umývanie zvierat; prípravky na upokojenie; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu (na lekárske účely); prísady do krmív na lekárske účely; prostredia pre bakteriologické kultúry; prostriedky proti hlístam; prostriedky proti nadúvaniu (pre zvieratá); protiparazitické prípravky; protireumatické náramky; protireumatické prstene; prípravky na umývanie psov; repelenty pre psov; purgatíva; pyritový prášok; rádioaktívne látky na lekárske účely; rádiologicky kontrastné látky na lekárske účely; rádium na lekárske účely; jedlé rastlinné vlákna s výnimkou výživných; rebarborové korene na farmaceutické účely; ricínový olej na lekárske účely; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; roztoky na kontaktné šošovky; rybia múčka na farmaceutické účely; salmiakové pastilky; sedatíva (utišujúce prostriedky); séra; séroterapeutické liečivá; sikatívy na lekárske účely; sírny kvet na farmaceutické účely; sírové knôty na dezinfekciu; sirupy na farmaceutické účely; slad na farmaceutické účely; sladké drievko na farmaceutické účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; prípravky na ničenie slimákov; smilax (sarsaparila) na lekárske účely; minerálne soli; soli na lekárske účely; soli sodíka na lekárske účely; spermie na umelú insemináciu; sterilizačné prípravky; steroidy; prípravky obsahujúce stopové prvky pre ľudí a zvieratá; strychnín; styptikum (prípravky na zastavenie krvácania); prípravky na ničenie suchých hnilôb; sulfoamidy (liečivá); sušené mlieko (pre dojčatá); prípravky na ničenie škodcov; škrob na dietetické alebo farmaceutické účely; španielska muška; hojivé špongie; tabakové výťažky (ako insekticídy); tabletky na farmaceutické účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na lekárske pouţitie; dezinfekčné dymové tablety; tampóny napustené farmaceutickými vodičkami; chemické prípravky na určenie ťarchavosti; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; termálne vody; terpentín na farmaceutické účely; terpentín na farmaceutické účely; dezodoranty na obleky a textilné materiály; tinktúry (farmaceutické prípravky); tinktúry na lekárske účely; chirurgické tkaniny; zubné tmely; toaletné vody pre psov; tuky na lekárske účely; tuky na zverolekárske účely; dymiace tyčinky; tymol na farmaceutické účely; lepidlá a tmely na umelý chrup; uspávacie prípravky; výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; utišujúce prostriedky; vaginálne kúpele; vakcíny; vankúšiky na dojčenie; prípravky na báze vápna na farmaceutické účely; vata na lekárske účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vazelína (z ropy) na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín (na lekárske účely); chemické prípravky na ošetrovanie viniča; vínny kameň na farmaceutické účely; vitamínové prípravky; jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou požívatín; minerálne vody na lekárske účely; vonné soli; vývary pre bakteriologické kultúry; výživné látky pre mikroorganizmy; prípravky na čistenie vzduchu; prípravky na osvieženie vzduchu; zápary na farmaceutické účely; liečivá na zmiernenie zápchy; zubné amalgámy zo zlata; zubné amalgámy; zliatiny drahých kovov na zubolekárske účely; lekárske prípravky na zoštíhlenie; zubné brúsivá; zubné cementy; zubné laky; zubné tmely; materiály na plombovanie zubov; zverolekárske prípravky; želatína na lekárske účely; žieravé látky na farmaceutické účely; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
29 - Algináty ako potrava; arašidové maslo; spracované arašidy; bielkoviny ako potrava; vaječný bielok; bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový kompót; bujóny, vývary; prípravky na bujóny, vývary; konzervovaná cibuľa; datle; divina; ovocná dreň; držky; džemy; konzervovaná fazuľa; garnáty; (morské raky) neživé; haringy; konzervované hľuzovky; holotúrie (morské živočíchy) (nie živé); homáre (nie živé); konzervovaný hrach; zemiakové hranolčeky; hrozienka sušené; hummus (nátierka z cícera); huspenina; hydina nie živá; výťažky z chalúh ako potrava; chryzalídy (kukly motýľa) priadky morušovej; chuťovky na báze ovocia; jablkový kompót; jedlá na báze kvasenej zeleniny (kimchi); jedlá želatína; jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt; kakaové maslo; kandizované ovocie; kaviár; kazeín ako potrava; kefír; klobásy, salámy, párky; kokos sušený; kokosové maslo; kokosový olej; kokosový tuk; jablkový kompót; bujónové koncentráty; koncentrované vývary; konzervy s ovocím; konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; kostný olej konzumný; kôrovce (s výnimkou živých); krevety nie živé; krokety; krvavá jaternica, krvavnica; krvavé jaternice; krvná tlačenka; kukuričný olej; kumys (mliečny nápoj); kyslá kapusta; kyslé mlieko; langusty s výnimkou živých; jedlý loj; losos; zemiakové lupienky; spracované mandle; margarín; marmeláda; maslo; mäkkýše (neživé); mäkkýše (nie živé); mäso; konzervované mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; mlieko; sójové mlieko (náhradka mlieka); grilované morské riasy; mrazené ovocie; mušle (slávka jedlá) (nie živé); mušle jedlé (nie živé); nakladaná zelenina; nakladané uhorky; nasolené potraviny; jedlý olivový olej; olivy konzervované; oriešky spracované; kandizované ovocie; konzervované ovocie; zavárané sladené ovocie; ovocie (kompóty); ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné rôsoly; ovocné šaláty; ovocné šupky; jedlý olej z palmových orechov; jedlý palmový olej; paradajková šťava na varenie; paradajkový pretlak; pečeňová paštéta; pečienka; pektín na ľudskú spotrebu; peľ ako potrava; rybie plátky; plátky sušeného ovocia; polievky; prípravky na výrobu polievok; solené potraviny; potraviny z rýb; presladené ovocie (naložené v cukre); proteín na ľudskú spotrebu; raky (s výnimkou živých); jedlý repkový olej; rybia múčka ako požívatina; rybie plátky (filé); konzervované ryby; potravinárske výrobky z rýb; ryby s výnimkou živých; ryby v slanom náleve; rýchle občerstvenie na báze ovocia; saláma v cestíčku; sardely; sardinky; sezamový olej; slanina; slimačie vajcia (na konzumáciu); jedlý slnečnicový olej; smotana; sójové bôby konzervované ako potrava; sójové mlieko (náhradka mlieka); srvátka; sušené vajcia; syridlo; syry; ovocné šaláty; zeleninové šaláty; šampiňóny konzervované; šišky zemiakové; šľahačka; šošovica konzervovaná; špik ako potrava; špik z kostí zvierat na jedenie; zeleninové šťavy na varenie; šunka; ovocné šupky; tahini (nátierka zo sezamových jadier); tofu; kokosový tuk; tukové nátierky na chlieb; tukové substancie na výrobu jedlých tukov; tuniaky; údeniny; ustrice s výnimkou živých; sušené vajcia; vajcia; zemiakové vločky; voliéry; vývar (bujón); vývary; koncentrované vývary; zahustené, koncentrované vývary; zazvorový džem; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; varená zelenina; zelenina v štipľavom náleve; zeleninové polievky; prípravky na zeleninové polievky; zemiakové lupienky; zemiakové vločky; jedlá želatína; jedlá želatínové z rýb; žĺtok.
30 - Aníz (semená); arašidové cukrovinky; aromatické prípravky do potravín; badián; bonbóny; mandľové cesto; cesto na koláče; cestoviny; cigória ako kávová náhradka; cukor; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čaj; ľadový čaj; nápoje na báze čaju; čokoláda; čokoládové nápoje; dresingy do šalátov; droždie do cesta; droždie v prášku; droždie v tabletkách nie na lekárske účely; droždie; fondán; glukóza na ľudskú spotrebu; horčica; horčicová múčka; chaluhy, vodné riasy; chalva; chlieb; chutneys (koreniny); chuťové prísady; chuťovky na báze cereálií; chuťovky na báze ryže; infúzie s výnimkou infúzií na lekárske účely; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); lúpaný jačmeň; mletý jačmeň; múka z jačmeňa; jarná rolka; múčne jedlá; jemné pečivo; jogurty mrazené (mrazené potraviny); kakao; kakaové nápoje; kandis ako potrava; kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); káva; káva nepražená; kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; kečup; keksy; klinčeky (korenie); koláče s plnkou; korenie; koreniny; krekery (slané pečivo); anglický krém; krupica; kukuričná krupica; krúpy na ľudskú spotrebu; kuchynská soľ; mletá kukurica; pražená kukurica; kukuričná múka; kukuričné vločky; kurkuma ako potrava; kuskus; kvasnice; ľad (prírodný alebo umelý); ľad na osvieženie; ľadový čaj; lepok; lístkové cesto; lupienky, vločky (obilninové); majonéza; makaróny; maltóza; mandľové cesto; mandľové cukrovinky; mandľové pyšteky; marcipán; marináda (chuťové prísady); materská kasička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely); látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť; mäsové šťavy; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; morská voda (na varenie); potravinárska múka; výrobky z múky; múka z fazule; müsli; kávovinové náhradky; nátierka zo sójových bôbov (chuťová prísada); nekysnutý chlieb; niťovky; nové korenie; prípravky z obilnín; oblátky; ocot; paradajková omáčka; sójová omáčka; omáčky (prílohy jedál); muškátové orechy; ovocné želé (cukrovinky); lúpaný ovos; mletý ovos; mliečna ovsená kaša; ovsená krupica; ovsená potrava; ovsené vločky; jedlé ozdoby na torty; palacinky; paprika (korenina); pastilky (cukríky); sóda bikarbóna na pečenie; prášok do pečiva; pečivo (rožky); perníky, medovníky; pirohy (cestoviny); pirôžky s mäsom; pivný ocot; pizza; potravinárske príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; pralinky; príchute (arómy); príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do nápojov s výnimkou esencií; príchute s výnimkou éterických olejov; prísady do zmrzlín (spojivá); propolis na ľudskú spotrebu; vyrážková pšeničná múka; puding; pukance; pukance kukuričné; quiches (pečivo); rastlinné prípravky ako kávové náhradky; ravioly; rezance; ryža; ryžový koláč; ságo; sendviče; slad na ľudskú spotrebu; prírodné sladidlá; sladké drievka (cukrovinky); sladké drievko; sladový výťažok ako potravina; slíže; sójová múka; soľ na konzervovanie potravín; soľ s prídavkom mletých semien zeleru; spojivá do údenín; strúhanka; sucháre; suši; sušienky, sucháre, keksy, biskvity; šafran (korenie); dresingy do šalátov; škorica (korenina); škrob ako potrava; prípravky na stuženie šľahačky; špagety; mäsové šťavy; tabbouleh (libanonský šalát); tacos; tapioka; tapioková múka ako potrava; tortilky; torty; vanilín (vanilková náhradka); vanilka (príchuť); včelia kasička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; kukuričné vločky; morská voda na varenie; výrobky z kakaa; konzervované záhradné bylinky ako chuťové prísady; zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie; jedlé ozdoby na zákusky; zákusky, koláče; príchute do zákuskov, koláčov s výnimkou esencií; zázvor; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu; zvitky; sladké žemle; žuvačky nie na lekárske použitie.
31 - Alga (druh riasy) na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; algarovila na živočíšnu spotrebu; arašidové výlisky pre zvieratá; mleté arašidy pre zvieratá; arašidy (čerstvé); aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá (podstielka); borievky (plody); borovicové šišky; čerstvé záhradné bylinky; cibuľa čerstvá; kvetinové cibule; citróny; citrusové ovocie; cukrová trstina; čakanka; čakankové hľuzy; pieskovaný papier pre domáce zvieratá (podstielka); drevo neočistené od kôry; drevo surové (kmeň); čerstvé egreše; čerstvá fazuľa; čerstvé gaštany; čerstvé hľuzovky; holotúrie (morské živočíchy) (žijúce); homáre (živé); hospodárske zvieratá; čerstvý hrach; čerstvé hrozno; hydina na chov; hydina živá; chaluhy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; chmeľ; chmeľové šišky; ikry; jačmeň; jadrové krmivo pre zvieratá; jedlé korene; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; surové kakaové bôby; kmene stromov; kokosové orechy; kolové orechy; kopra; surový korok; kôra (surovina); kôrovce (živé); kríky; krmivo; prísady do krmiva nie na lekárske účely; krmivo pre dobytok; krmivo pre domáce zvieratá; krmivo pre rožný statok; krmivo pre vtáky; krmivo pre zvieratá; vápno ako krmivo pre zvieratá; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; krovie; krúpy pre hydinu; kukurica; kukuričné výlisky pre dobytok; kvasnice pre dobytok; prírodné kvety; sušené kvety na ozdobu; vence prírodných kvetov; langusty (živé); ľanová múčka (suché krmivo); lieskové oriešky; mandle (ovocie); slamený materiál na prikrytie povrchu pôdy (mulč); matoliny (výlisky ovocia); matoliny (výlisky plodov); mäkkýše (živé); mláto; mušle (slávka jedlá) (živé); nápoje pre zvieratá; živé rybárske návnady; neopracované rezivo; prípravky pre nosnice; obilie v nespracovanom stave; zvyškové produkty obilnín na živočíšnu spotrebu; odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu; olivy čerstvé; orechy; otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu; otruby; ovocie čerstvé; ovos; palmové listy; palmy; paprika (rastlina); peľ (surovina); produkty na podstielku zvierat; podstielka pre zvieratá; pokrutiny; pomaranče; pór; posilňujúce prípravky pre zvieratá; priadka morušová; proteín na živočíšnu spotrebu; psie sucháre; pšenica; raky (živé); rastliny; rastliny, sušené ako dekorácia; rašelina ako podstielka; raž; rebarbora; repa; výlisky z repky; rohovník (plody); rybia múčka na kŕmenie zvierat; živé ryby; živé návnady na ryby; ryža; (nespracovaná); ryžová múka ako krmivo; seno; sépiové kosti pre vtákov; sezam; slad na výrobu piva a liehovín; slama ako krmivo; slama ako materiál na prikrytie pôdy; slama ako podstielka; soľ pre dobytok; stromy; struky rohovníka (svätojánsky chlieb); suché krmivo; surová kôra; šalát; šalát (hlávkový); šampiňónové podhubie na rozmnožovanie; čerstvé šampiňóny; škrupina kokosového orecha; škrupiny kakaových orechov; šošovica (čerstvá); špik; šrot pre zvieratá; tekvica; prírodné trávniky; drevené triesky na výrobu drevotriesky; uhorky; usadenina po destilácii; ustrice (živé); úžitkové domáce zvieratá; oplodnené vajcia na liahnutie; vajíčka priadky morušovej; vedľajšie produkty spracovania obilnín na živočíšnu spotrebu; vianočné stromčeky; vinič (rastlina); prípravky na výkrm zvierat; výlisky repky olejnej pre rožný dobytok; vylisovaná cukrová trstina (surovina); záhradné bylinky (čerstvé); čerstvá zelenina; zemiaky čerstvé; zrno (obilie); zrno (semená); zrno na živočíšnu spotrebu; chované zvieratá; živé zvieratá; zvyšky z destilácie na živočíšnu spotrebu; žihľava.
32 - Aperitív nealkoholický; arašidové mlieko (nápoje nealkoholické); citronády; ovocné džúsy; hroznový mušt (nekvasený); výťažky z chmeľu na výrobu piva; jablkový džús (nealkoholický); koktail nealkoholický; kvas (nealkoholický nápoj); prípravky na výrobu likérov; lítna voda; medové nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vody (nápoje); mandľové mlieko (nápoj); mušty; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje na báze medu; prípravky na výrobu nápojov; srvátkové nápoje; izotonické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné nektáre; paradajkový džús (nápoj); pivná mladinka; pivo; príchute na výrobu nápojov; sarsaparilový nápoj; selterská voda, minerálka; sirupy na výrobu malinoviek; sirupy na výrobu nápojov; sladina; sladové pivo; sóda; stolové vody; sýtená voda; prípravky na výrobu sýtenej vody; šerbety (ovocné nápoje); pastilky na výrobu šumivých nápojov; prášky na výrobu šumivých nápojov; tablety na prípravu šumivých nápojov; sódová voda; vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleninové džúsy (nápoje).
41 - Akadémie (vzdelávanie); cirkusy; praktické cvičenie (ukážky); detské škôlky; diaľkové štúdium; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky (služby); divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby v oblasti estrád; filmová tvorba; prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstiev; filmové štúdiá; prenájom filmov; formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; poskytovanie služieb golfových ihrísk; gymnastický výcvik; hranie o peniaze; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; služby kaligrafie; prevádzkovanie kasín; služby v kempingu so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia (telesné cvičenia); vydávanie kníh; služby pojazdných knižníc; knižnice (požičovne kníh); koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; organizovanie lotérií; meranie času na športových podujatiach; prevádzkovanie múzeí; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; služby poskytované orchestrami; zábavné parky; pedagogické informácie; písanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); postsynchronizácia, dabing; tlmočenie posunkovej reči; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; požičiavanie videopások; praktický výcvik (ukážky); služby prázdninových táborov (zábava); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); výroba divadelných alebo iných predstavení; prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom dekorácií; prenájom divadelných dekorácií; prenájom kinematografických filmov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom potápačského výstroja; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; informácie o možnostiach rekreácie; služby na oddych a rekreáciu; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); strihanie videopások; školenie; meranie času na športové podujatia; služby športovísk; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; filmové štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava; písanie textov (okrem reklamných); zverejňovanie textov okrem reklamných; titulky; tlmočenie posunkovej reči; umelecké módne agentúry; organizovanie a plánovanie večierkov; nahrávanie na videopásky; poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania); predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; rezervácia vstupeniek; výcvik; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; náboženská výchova; výroba (tvorba) videofilmov; vyučovanie; vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné parky; prevádzkovanie zoologických záhrad; cvičenie zvierat; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; ţivé predstavenie.
44 - Aranžovanie kvetov; aromaterapeutické služby; detoxizácia toxikomanov; služby farmaceutov (príprava predpísaných liekov); farmaceutické poradenstvo; fyzioterapia; fyzioterapia; letecké a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; služby chiropraktikov; plastická chirurgia; chov zvierat; implantovanie vlasov; kadernícke salóny; navrhovanie úprav krajiny; služby krvných bánk; parné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; lekárske služby; liečenie stromov; manikúra; masáže; navrhovanie úprav krajiny; služby nemocníc; ničenie buriny; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); služby optikov; ošetrovateľské služby; parné kúpele; plastická chirurgia; služby pôrodných asistentiek; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; psychologické služby; rastlinné škôlky; salóny krásy; sanatória; služby sauny; služby solária; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; stomatológia; liečenie stromov; súkromné kliniky alebo sanatória; súkromné sanatória alebo kliniky; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); telemedicínske služby; služby termálnych kúpeľov; tetovanie; údržba trávnikov; umelé oplodňovanie; útulky; zhotovovanie vencov; verejné kúpele; veterinárna pomoc; služby vizážistov; vnútorné umelé oplodňovanie; vzdušné a pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemických látok; záhradkárske služby; služby záhradných architektov; záhradníctvo; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov; upravovanie, česanie zvierat; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Komplexná nutričná typológia 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Komplexná nutričná typológia; Borská 1, 840 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 523-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.06.2011 231,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 523-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
všeobecný referátnik Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.03.2011 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.04.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie 21.04.2011 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.05.2011 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.06.2011 Typ Platba
výsledok rešerše 11.07.2011 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 22.07.2011 Typ Odoslané
výsledok rešerše 20.10.2011 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 03.11.2011 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 13.02.2012 Typ Odoslané
POZ 523-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku